Uw koopwoning

Veel inwoners verduurzamen momenteel hun koopwoning. Als gemeente dragen we bij aan het (inter)nationale klimaatakkoord om CO2 uitstoot te reduceren. In 2023 hebben we samen met woningeigenaren in de buurten De Kieviet, De Paauw, Drie Papegaaien en Nieuw Wassenaar gewerkt aan een buurtisolatieplan. Dit gaan we ook doen voor de andere buurten. Klik hieronder op “Energie besparen door isoleren” en “Diervriendelijk isoleren” voor meer informatie over het isoleren.