Vanuit de gemeente Wassenaar is de bedrijfscontactfunctionaris het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen. Bij de bedrijfscontactfuntionaris kunt u terecht met alle vragen die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben. Zij denkt met u mee, adviseert u of brengt u snel in contact met de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. 

Daarnaast beschikt de bedrijfscontactfunctionaris over een uitgebreid netwerk waardoor zij u in contact kunnen brengen met andere ondernemers, verenigingen of netwerkorganisaties.

Stef Schröder

Centrumplan

M. 06 - 29 00 44 46
E. SSchroder@wassenaar.nl

Niesje Kiestra

Regio, bedrijventerreinen, detailhandel en horeca

M. 06 - 38 32 69 98
E. NKiestra@wassenaar.nl