Mijngemeente

Welkom op de PIP (Persoonlijke Internet Pagina) Wassenaar. De gemeente nodigt u uit om te helpen bij de doorontwikkeling van deze pagina. Dit kan door tips en opmerkingen te geven.

DigiD identificatie

Op het portaal is het mogelijk om tips en opmerkingen door te geven maar ook contact te zoeken met de gemeente. Het is alleen mogelijk om met DigiD in te loggen om zo bij uw eigen dashboard/portaal te komen. Dit is belangrijk omdat het om persoonlijke gegevens gaat.

Ga naar mijn Wassenaar

Visie persoonlijke internet pagina

De gemeentelijke visie is om een breed dashboard te ontwikkelen waar verschillende diensten /portalen onderdeel van uitmaken. Dit kunnen gemeentelijke, regionale en landelijke portalen zijn. Denk aan onderwerpen als belastingen, inkomen, contact met de gemeente, vergunningen, enzovoort.

Contact en status van aanvragen

De PIP is ook bedoeld om meer in contact te komen met inwoners en ondernemers. Bijvoorbeeld doordat u de status van uw aanvraag kunt zien en volgen. 

Doorontwikkeling dienstverlening

De PIP is één van de dienstverlening projecten waar de gemeente aan werkt.