Door de gemeente, de horecaondernemers in Wassenaar en de bureaus BRO en Horeca Maatwerk is er gewerkt aan de uitwerking van een Horeca Ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief biedt aan de ene kant een actueel inzicht in het functioneren van de horeca in Wassenaar. Aan de andere kant bevat het aanknopingspunten voor het versterken van het horeca-aanbod en het functioneren hiervan. Met het huidige ontwikkelperspectief als vertrekpunt is het de bedoeling dat het actieplan van de ondernemers gecombineerd wordt met de actiepunten van de gemeente om zo tot een gezamenlijk verbeterplan te komen.