Global Goals

In 2015 heeft de VN, onder de naam Global Goals, zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Om zo van de wereld een betere plek te maken in 2030. De gemeente Wassenaar is sinds 2019 een Global Goals gemeente. Door samen te werken aan de Global Goals dragen we bij aan de doelstellingen van een duurzaam en toekomstbestendig Wassenaar 2030.De doelen (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn gericht op vooruitgang voor mondiale samenwerking, mensen, onze planeet, vrede, welvaart en veiligheid. Een belangrijk doel is het beëindigen van extreme armoede in de wereld. Daarnaast zijn er doelen over duurzame energie, klimaatverandering, minder ongelijkheid, gezondheid, schoon drinkwater en onderwijs en schoon drinkwater.