In Wassenaar werken we samen aan een aantrekkelijk centrum. Een stijlvol, authentiek en persoonlijk centrum waar het prettig is om te winkelen en te verblijven. Het gaat om een totaalbeleving, waarin ook het aanzicht van de panden en de schoonheid van het erfgoed een belangrijke rol spelen. Veel panden in het centrum zijn verborgen juweeltjes. Vaak kan al met enkele aanpassingen de (historische) kwaliteit van de gevels verbeterd worden. Hiervoor zijn 10 Gouden Regels van kracht. Om ondernemers en eigenaren een steuntje in de rug te geven is een Gevelfonds ingesteld.

Draagt u het centrum van Wassenaar ook een warm hart toe en wilt u ook uw gevel opknappen?

Volg dan onderstaande stappen.

 1. Ligt uw pand in het rood gemarkeerde gebied? Dan is de stimuleringsregeling voor u van toepassing. 
 2. Laat u inspireren door de 10 Gouden Regels. Ook oude foto’s en historische kaarten zijn een bron van inspiratie. De gemeente heeft een uitgebreid archief.
 3. Raadpleeg het handboek Welstand en Beeldkwaliteit en het bestemmingsplan. Hier vindt u de regels waaraan de gemeente uw bouwplan toetst. Ga ook naar buiten. Kijk niet alleen naar het pand dat u wilt verbeteren, maar ook naar de omgeving.
 4. Woont u in een beeldbepalend pand of een monument? Zorg dan voor voldoende kennis op het gebied van cultuurhistorie. Neem bijvoorbeeld contact op met de erfgoed adviseurs van de gemeente via erfgoed@wassenaar.nl
 5. Meld uw initiatief bij het Gevelteam. Het Gevelteam bekijkt of een omgevingsvergunning nodig is en helpt u bij uw aanpassingen. Ook ontvangt u een gratis energiescan.
 6. Laat een schetsontwerp maken. Maakt een architect die gespecialiseerd is in geraffineerde baksteenarchitectuur en cultuurhistorie een schetsontwerp voor u? Dan ontvangt u maximaal €1.000,-. Vraag hiernaar bij het Gevelteam.
 7. Past uw aanpassing niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan weegt de gemeente uw plan af (parkeren, milieu, wonen, etc.). Is de afweging positief, dan kunt u verder met uw plan.
 8. Vul het aanvraagformulier ‘Stimuleringsregeling Gevels Centrum’ in en wacht met uw werkzaamheden totdat u een voorlopige toekenning heeft ontvangen.

Zo werkt het Gevelfonds

Voor de versterking van het centrum wordt onder andere een stimuleringsbijdrage door de gemeente Wassenaar beschikbaar gesteld: het Gevelfonds. Ondernemers en pandeigenaren kunnen een bijdrage krijgen om de (historische) kwaliteit van de gevel van hun pand te verbeteren. Daarnaast biedt de gemeente een gratis energiescan aan, zodat u direct ontdekt hoe u uw pand kunt verduurzamen en ook nog een energiekosten kunt besparen. Ook voor vragen en advies over uw gevel kunt u terecht bij het Gevelteam. Het Gevelteam bestaat uit een Casemanager van de gemeente, de Welstandsadviseur en de Financieel Beheerder van de Stimuleringsbijdrage.

Hoe hoog is de bijdrage?

De bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en is bedoeld voor gevelaanpassingen van panden in het centrum van Wassenaar. De bijdrage is

 • maximaal €1000,- (incl. BTW) voor schetsontwerp bij gespecialiseerde architect;
 • €1.500,- per strekkende meter zichtbare gevel;
 • maximaal 50% van de investeringskosten;
 • maximaal €9.000,- (incl. BTW) per gevel.

Het totale beschikbare budget is €100.000. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst tot het budget op is. Indien aanvrager ondernemer is voor de Wet omzetbelasting 1968 voor BTW belaste prestaties vormt de BTW die ondernemer in aftrek kan nemen geen onderdeel van de declaratie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage?

Alle panden die liggen in het rood gekleurde gebied komen in aanmerking.

Kijk naar het Handboek Welstand en Beeldkwaliteit, laat u inspireren door oude foto’s en historische kaarten en pas de 10 Gouden Regels voor uw gevel toe. Een architect kan u helpen bij het maken van een schets en het uitwerken van de mogelijkheden. Maakt een architect die gespecialiseerd is in geraffineerde baksteenarchitectuur en cultuurhistorie een schetsontwerp voor u? Dan is uw schetsontwerp ter waarde van maximaal €1.000,- gratis. U kunt dit bedrag declareren door de factuur te sturen naar Gevelfonds@Wassenaar.nl. Vraag de actuele lijst architecten aan bij het Gevelteam.

Hoe vraag ik een stimuleringsbijdrage aan?

Voor een aanvraag van een stimuleringsbijdrage kunt u gebruik maken van het formulier: Stimuleringsregeling Gevels Centrum. 

Moet ik een vergunning aanvragen?

Voor het aanpassen van een gevel is vaak een omgevingsvergunning nodig. Wij raden u daarom aan om in een zo vroeg mogelijk stadium uw plannen te bespreken met het Gevelteam. Let op! Aan een omgevingsvergunning zitten leges (kosten) verbonden.

Waar moet ik nog meer opletten?

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U past de 10 gouden regels voor de gevel toe; 
 • U mag pas met de werkzaamheden beginnen wanneer u van de gemeente een voorlopige toekenning hebt ontvangen en wanneer de omgevingsvergunning is verleend; 
 • Wanneer u klaar bent met de uitvoering van de werkzaamheden, moet u dat binnen 6 weken melden bij de gemeente; 
 • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de door u aangeleverde tekeningen, technische beschrijving of bestektekening; 
 • U moet de werkzaamheden starten binnen zes maanden en uitvoeren binnen één jaar nadat u de voorlopige toekenning van de bijdrage hebt ontvangen.