Economische visie Wassenaar

De Economische Visie Wassenaar is de leidraad waarmee de gemeente samen met ondernemers aan de slag wil gaan om het ondernemersklimaat op een duurzame wijze te verbeteren en Wassenaar economisch te versterken.

De gemeente zet zich daarbij in om het vestigingsklimaat van ondernemers in Wassenaar te verbeteren. Lokale ondernemers zijn belangrijk voor de lokale economie en deze moeten dan ook de ruimte krijgen om te ondernemen.

Samen met ondernemers werkt de gemeente aan het op duurzame wijze verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Wat goed is behouden en versterken we en kansen omarmen we.

In 2023 en 2024 werkt Gemeente Wassenaar samen met verschillende partijen aan een nieuwe economische visie.”