De Economische Visie Wassenaar is  de leidraad waarmee de gemeente samen met ondernemers aan de slag wil gaan om het ondernemersklimaat op een duurzame wijze te verbeteren en Wassenaar economisch te versterken.

De gemeente zet zich daarbij in om de voorwaarden te verbeteren zodat ondernemers hun bedrijfsactiviteiten optimaal kunnen uitvoeren. De economie wordt nu eenmaal gemaakt door lokale ondernemers en deze moeten dan ook de ruimte krijgen om te ondernemen.

Samen met ondernemers werkt de gemeente aan het op duurzame wijze verbeteren van het ondernemersklimaat en het versterken van het economische vestigingsklimaat in Wassenaar. Wat goed is behouden en versterken we en kansen die omarmen we.

Economische Visie