U wilt zonnepanelen leggen op het dak van uw woning, het dak van een bijgebouw of in uw tuin. Hiervoor doet u een check of u een vergunning nodig heeft op www.omgevingsloket.nl. Daarbij logt u in met DigiD. Wanneer uw woning geen monument of beeldbepalend pand is en niet in het beschermd dorpsgezicht staat, mag u in de meeste gevallen zonnepanelen leggen zonder vergunning.  

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 070

Zonnepanelen en cultureel erfgoed

Als uw pand is aangewezen als monument, een beeldbepalend pand is of valt onder het ‘beschermd dorpsgezicht’ moet u voor het plaatsen van zonnepanelen meestal toestemming hebben. 

Kijk hieronder in de uitklapmenu's welke regels er bij een verschillende situatie gelden.

De woning staat niet in het beschermd dorpsgezicht Wassenaar en het pand is geen monument en niet beeldbepalend

U heeft geen vergunning nodig:

 • Als u de panelen plaatst op het pand zelf. Daar zijn geen regels voor.
 • Als u de panen plaatst in de vorm van een erfafscheiding. 
 • Als u de panelen in de tuin plaatst, behalve als de tuin deel uitmaakt van een monument of beeldbepalend pand. Gaat u een grote opstelling plaatsen, dan zijn er misschien wel voorwaarden. Vraag dat na bij de gemeente. 
 • Als u de panelen plaatst op bijgebouwen in de achtertuin. Dan mag dat op het hele dak. Er zijn wel uitzonderingen: het mag niet als er sprake is van een zogeheten 'exces'. Dat is bijvoorbeeld als de panelen sterk reflecteren waardoor de buren er last van hebben. 

De woning staat in het beschermd dorpsgezicht Wassenaar en is een monument of beeldbepalend

U heeft een vergunning nodig: 

 • Als u de panelen op het pand zelf wilt plaatsen. De commissie Welstand en Cultureel Erfgoed geeft dan advies. In principe mogen de panelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 
 • Als u de panelen plaatst als erfafscheiding. De commissie Welstand en Cultuur Erfgoed geeft dan advies. 

U heeft meestal geen vergunning nodig:

 • Als u de panelen in de tuin plaatst. Bijvoorbeeld een opstelling of ingraven. Ze mogen dan niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Gaat u een grote opstelling plaatsen, dan zijn er misschien voorwaarden. Vraag dit na bij de gemeente. 
 • Als u de panelen plaatst op de bijgebouwen in de achtertuin: ze mogen dan op het hele dak, maar ze mogen niet opvallend zichtbaar zijn. 

De woning staat in het beschermd dorpsgezicht Wassenaar en is geen monument en niet beeldbepalend

U kunt zonnepanelen plaatsen en heeft daarbij geen vergunning nodig: 

 • Als u bestaande panelen vervangt.
 • Als u panelen plaatst in de tuin. Zo mogen dan niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Gaat u een grote opstelling plaatsen, dan zijn er misschien wel voorwaarden. Vraag dit na bij de gemeente. 
 • Als u panelen plaatst op bijgebouwen in de achtertuin. Ze mogen op het hele dak, als ze niet opvallend zichtbaar zijn. 

Om zonnepanelen te kunnen plaatsen heeft u wel een vergunning nodig, inclusief een advies van de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed in de volgende situaties:

 • Als uw woning van vlak na 1970 is. Zonnepanelen plaatsen kan dan op alle dakvlakken.
 • Als de woning deel uit maakt van een rijtje van minimaal vijf woningen. Zonnepanelen plaatsen kan dan op alle dakvlakken.
 • Als u een agrarisch pand heeft waarvan het dak niet gedekt is met leien, riet of pannen. Zonnepanelen plaatsen kan dan op alle dakvlakken.
 • Als u een pand heeft van voor 1970, maar dat niet agrarisch is en ook niet in een rijtje staat. Uw zonnepanelen mogen dan niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, behalve als de panelen en eventuele vormstukken in dezelfde kleur zijn als de dakpannen. Ook moeten de panelen aan elkaar in een rij worden gelegd, aan de voet van het dak. 
 • Als u zonnepanelen wilt plaatsen als erfafscheiding. 

De woning staat niet in het beschermd dorpsgezicht Wassenaar en het pand is een monument of beeldbepalend

 • Op het pand zelf: altijd een advies van de commissie Welstand en Cultuur Erfgoed, in principe niet zichtbaar vanaf de openbare weg;
 • Als erfafscheiding vergunningvrij;
 • In de tuin vergunningvrij, tenzij de tuin deel uitmaakt van het monument of beeldbepalend pand (voor de grotere opstelpunten onder voorwaarden, vraag na);
 • Op bijgebouwen, voor zover niet monumentaal of beeldbepalend: gehele dak, tenzij sprake is van een ‘exces’, bijvoorbeeld sterk reflecterend waardoor de buren er last van hebben.

Alle regels op een rijtje

A. Buiten het beschermde dorpsgezicht:

 • Op het dak: toegestaan op alle dakvlakken;
 • Beperkte opstelling in de tuin: toegestaan op het achtererf;
 • Grotere opstelling in de tuin: een ontheffing krachtens artikel 4 derde lid Bijlage II Bor is mogelijk bij een goede ruimtelijke onderbouwing;
 • Op bijgebouwen, schuren, carports: het hele dak;
 • Als erfafscheiding;
 • Monumenten en beeldbepalende panden*: in principe niet zichtbaar vanaf openbaar gebied, gewogen advies van de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed.

B. Binnen het beschermde dorpsgezicht:

 • Op de daken van hoofdgebouwen, bijgebouwen, schuren en carports: voor zover niet zichtbaar vanaf openbaar gebied. Hierop zijn uitzonderingen (zie hieronder);
 • Beperkte opstelling in de tuin: toegestaan op het achtererf;
 • Grotere opstelling in de tuin: een ontheffing krachtens artikel 4 derde lid Bijlage II Bor is mogelijk bij een goede ruimtelijke onderbouwing;
 • Als erfafscheiding;
 • Monumenten en beeldbepalende panden*: in principe niet zichtbaar vanaf openbaar gebied, gewogen advies van de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed.

Uitzonderingen:

Op het dak, zichtbaar vanaf de openbare weg, geen monument of beeldbepalend pand* zijnde, zijn bij een positief advies van de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed in onderstaande gevallen zonnepanelen mogelijk:

 • Panden van na 1970;
 • Seriematige bouw (vijf of meer geschakelde huizen);
 • Agrarische opstallen, voor zover niet met pannen of riet gedekt;
 • Panden van voor 1970, niet seriematig:
  o Kleur op kleur;
  o Aaneengesloten rij aan de dakvoet, met gebruikmaking van vormstukken op de hoeken;
  o Vervanging is altijd mogelijk;
  o Geïntegreerde panelen zijn toegestaan (in de vorm van dakpannen of -leien.

* Een lijst van beeldbepalende panden is als bijlage 2 toegevoegd aan het Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Wassenaar – Panden, objecten en archeologie, vastgesteld 10 oktober 2016. 

Kosten voor het aanvragen van een vergunning

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn vastgesteld door de gemeenteraad en vindt u terug in de legesverordening. Voor een volledige en actuele uitleg over de kosten voor gemeentelijke dienstverlening kunt u de Legesverordening | Wassenaar raadplegen.

Meer belasting van het stroomnet

Gemeente Wassenaar zorgt er samen met landelijke netbeheerder Tennet en regionale netbeheerders Liander en Stedin voor dat iedere inwoner toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie en stroom. Door de gestegen vraag naar elektriciteit, ontstaan er door het land heen verschillende knelpunten op het net. Dit heet: congestie. Het net zit daardoor zo goed als vol. Op dit moment is het aantal elektriciteitsaanvragen groter dan de snelheid waarmee het elektriciteitsnet uitgebreid kan worden. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet zwaarder belast en kunnen er bijvoorbeeld stroomstoringen optreden. Meer hierover leest u op de pagina 'Meer belasting van het stroomnet'