Gemeente Wassenaar zorgt er samen met landelijke netbeheerder Tennet en regionale netbeheerders Liander en Stedin voor dat iedere inwoner toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie en stroom. Door de gestegen vraag naar elektriciteit, ontstaan er door het land heen verschillende knelpunten op het net. Dit heet 'netcongestie'. Het net zit daardoor zo goed als vol. Op dit moment is het aantal elektriciteitsaanvragen groter dan de snelheid waarmee het elektriciteitsnet uitgebreid kan worden. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet zwaarder belast en kunnen er bijvoorbeeld stroomstoringen optreden. 

Elektriciteitsnet in Nederland 

Ons landelijke elektriciteitsnet is vergelijkbaar met een wegennet. Het landelijk wegenstelsel bestaat uit snelwegen, tussenwegen en lokale wegen. Wanneer deze wegen volraken, ontstaan er files. Zo werkt het ook met het elektriciteitsnet. 

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt steeds voller en het aantal aanvragen voor energieaansluitingen neemt heel hard toe. Hierdoor overstijgt de vraag het aanbod. Dit komt in Nederland steeds vaker voor, bijvoorbeeld in provincies als Flevoland en Gelderland. 

In Wassenaar is er nog geen sprake van netcongestie maar dit kan in de toekomst wel gebeuren. De situatie verandert per dag. Bekijk voor de actuele situatie de Capaciteitskaart.

Peildatum afbeelding 15 februari 2024. Bron: Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl)

Elektriciteitsnet in Wassenaar

In gemeente Wassenaar zijn Liander en Stedin de regionale netbeheerders. Zij investeren de komende jaren fors in structurele netuitbreidingen in regio Rijnland. In regio Rijnland zijn op dit moment drie voedingsgebieden die de gehele regio voorzien van stroom. In 2030-2040 moeten dit vijf voedingsgebieden zijn. Een samenwerking tussen gemeente Wassenaar en de regionale netbeheerders is noodzakelijk om dit mogelijk te maken. 

De stroom komt in Wassenaar aan op het onderstation (op dit moment ligt deze onder het Sterrenbad) en wordt binnen de gemeente verspreid over elektriciteitshuisjes. Deze huisjes worden ook wel transformatorhuisjes of middenspanningsruimten genoemd. Via deze elektriciteitshuisjes wordt de elektriciteit omgezet van midden-naar laagspanning, waarna de stroom vervolgens via ondergrondse kabels bij woningen, appartementencomplexen, openbare ruimten en bedrijven terechtkomt.

Door economische en maatschappelijke groei, stijgt ook de vraag naar elektriciteit en moeten er in de toekomst meer elektriciteitshuisjes worden neergezet en kabels worden aangelegd. In de toekomst kunnen steeds minder woningen gebruikmaken van één middenspanningsstation, omdat door verduurzaming het elektriciteitsverbruik per woning toeneemt. Een voorbeeld: als er nu gemiddeld 135 woningen per kabel op een middenspanningsstation stroom ontvangen, kan dit in de toekomst 25 woningen per kabel op een middenspanningsstation worden. Een flink verschil. 

Voor de gemeente Wassenaar zijn de komende jaren tientallen kilometers aan kabel en extra elektriciteitshuisjes nodig. Hiermee kan het dorp ook in de toekomst van elektriciteit worden voorzien en kunnen we in Wassenaar het licht aanhouden.

Wat merkt u van de extra belasting van het elektriciteitsnet?

De levering op de bestaande aansluitingen wordt door Liander gegarandeerd. Op bestaande aansluitingen zijn dus geen gevolgen en merkt u niets. Als u zelf stroom teruglevert via zonnepanelen kunt u wel iets merken. Om schade aan apparatuur te voorkomen, schakelen de zonnepanelen uit als het net te zwaar wordt belast. Ze leveren dan geen stroom meer terug op het net.

Dit kunt u makkelijk checken. Bekijk hieronder of er extra belasting van het elektriciteitsnet plaatsvindt.

Achtergrond

Provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur En Klimaat (pMIEK)

Nederland wil klimaatneutraal zijn in 2050, en heeft ambitieuze doelen, die onder andere betrekking hebben op wonen en economische ontwikkeling. Hiervoor is een razendsnelle verandering van het energiesysteem nodig; minder fossiele- en meer duurzame brandstoffen, meer elektriciteit, meer opslag. Dit komt samen in het Provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur En Klimaat (pMIEK).