Wilt u (uiteindelijk) overstappen van aardgas op een duurzame manier van verwarmen en warm water? Dan is isolatie van uw huis de eerste stap. Kijk daarom eerst bij energie besparen door isoleren

Uw situatie: tot 2030 niet verplicht van het aardgas af

De gemeente heeft in 2021 een transitievisie warmte opgesteld. Daarin staat hoe we in Wassenaar gaan overstappen van aardgas op duurzame verwarmingsbronnen. 
De belangrijkste punten uit de transitievisie warmte zijn:

  • Tot 2030 gaan woningen in Wassenaar niet verplicht van het aardgas af.
  • We zetten nu volop in op het verminderen van energieverbruik. Door isolatie van woningen, lagetemperatuurverwarming en het gebruiken van energiezuinige technische installaties zoals een hybride warmtepomp. De rijksoverheid is van plan om vanaf 2026, voor iedereen die een nieuwe cv-ketel nodig heeft, een hybride warmtepomp verplicht te maken.  
  • U kunt op Duurzame warmte voor Wassenaar zien wat de mogelijkheden zijn voor uw wijk. In 2026 komt er een update met daarin de laatste stand van zaken voor bijvoorbeeld techniek en kosten. Kijk op de kaart naar de gegevens over uw buurt.

Individuele oplossingen (warmte alleen voor uw eigen woning)

Bij een individuele oplossing heeft uw huis een eigen duurzame warmtebron. Voorbeelden van individuele oplossingen zijn een hybride of een elektrische warmtepomp.

Let op: met de voorbeelden die we hieronder geven, informeren wij u over de opties. Het is niet bedoeld als advies.

Tussenstap: hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die op elektriciteit werkt in combinatie met een cv-ketel op aardgas. De elektrische warmtepomp levert de het grootste deel van de warmte die nodig is. Als de warmtepomp niet voldoende warmte kan leveren, bijvoorbeeld op een koude dag in de winter of bij warm waterverbruik, neemt de cv-ketel het over. Met een hybride warmtepomp bespaart u energie en stoot u minder CO2 uit. De rijksoverheid heeft het plan om vanaf 2026, bij het kopen van een nieuwe ketel, de hybride warmtepomp verplicht te maken

Elektrische warmtepomp

Een elektrische warmtepomp verwarmt alle ruimten van een woning en maakt ook warm water. Dat doet de pomp door warmte uit de bodem of de buitenlucht te halen. Een warmtepomp kan water verwarmen tot ongeveer 50°C. Dat is veel minder dan de gemiddelde 80°C van een cv-ketel. Om uw huis voldoende te verwarmen met een elektrische warmtepomp, moet het goed geïsoleerd zijn. U heeft met een elektrische warmtepomp geen aardgasaansluiting meer nodig en u moet ook elektrisch koken.  

Een elektrische warmtepomp wordt nu meestal gebruikt als individuele oplossing, maar is ook goed te gebruiken om een aantal of een heel blok huizen mee te verwarmen.

Collectieve oplossingen (warmte voor een groep woningen)

Bij een collectieve oplossing wordt een groep huizen, of zelfs een hele wijk, aangesloten op een gedeelde warmtebron.

Warmtenet

Bij een warmtenet krijgen woningen hun warmte via warm water dat door leidingen naar de woningen wordt gebracht. Dat warme water komt van een bron en die kan van alles zijn. Het kan warmte zijn dat een industrie niet meer nodig heeft bijvoorbeeld, of uit water (aquathermie) of heel diep uit de aarde (geothermie). Warmtenetten verschillen van elkaar door de temperatuur van de warmte die ze afgeven.

Groengas of waterstof

De rijksoverheid noemt ook groengas en waterstof als opties voor verwarming. Er zal maar weinig groengas beschikbaar zijn voor woningen en gebouwen. Met waterstof worden er tot 2030 alleen nog maar pilots gedaan. In Wassenaar hebben we beide (nu) niet tot onze beschikking. Op de site van het Expertise Centrum Warmte leest u meer over waterstof(externe link) en groengas(externe link).

Visie op warmte van de gemeente (tvw)

De gemeente heeft een visie geschreven waarin staat hoe Wassenaar vóór 2050 gaat overstappen op duurzame warmte. Dat noemen we de transitievisie warmte. Hierin staat welke mogelijkheden we op dit moment zien per buurt en de momenten waarop we stappen willen zetten. U leest meer over de transitievisie warmte op Duurzame warmte voor Wassenaar.

Veelgestelde vragen

Bij veelgestelde vragen leest u de meest voorkomende vragen en antwoorden over de warmtetransitie. Deze vragen vullen we regelmatig aan. Heeft u andere vraag? Stuur dan een e-mail naar energietransitie@wassenaar.nl.