De gemeente Wassenaar schrijft een visie waarin staat hoe Wassenaar voor 2050 gaat overstappen op duurzame warmte. Dat noemen we de transitievisie warmte. Hierin komt te staan welke mogelijkheden we op dit moment zien per buurt en de momenten waarop we stappen willen zetten voor de toekomst.

Wat is de transitievisie warmte?

Verbranding van aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor klimaatverandering. Daarom wil Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Voor bijna iedereen heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas. We moeten dus op zoek naar nieuwe manieren om te verwarmen, te koken en te douchen. 

Het lijkt nog ver weg, toch moeten we nu al aan de slag om in 2050 aardgasvrij te zijn. De overstap van aardgas naar andere warmtebronnen wordt de warmtetransitie genoemd. Elke gemeente maakt hier een plan voor: de transitievisie warmte. Daarin staat wat de meest logische keuze is per buurt en wanneer welke buurt van het aardgas af kan. Per buurt bekijken we ook of een tussenoplossing misschien een goed idee is. Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een transitievisie warmte klaar hebben. De visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees de inbreng van inwoners  

Al ruim 500 inwoners denken mee over de transitievisie. Mensen konden hun mening geven via een vragenlijst (maart 2021) en in verschillende online werkplaatsen (april 2021). Er is een samenvatting gemaakt van de opgehaalde informatie en ideeën tot nu toe. Ook is er een eerste, gezamenlijk beeld van de route tot 2050 gemaakt. Deze samenvatting en route is in juni 2021 gedeeld in de Wassenaarse Krant. Er is toen aan inwoners gevraagd om hierop te reageren. Alle inbreng van inwoners is vertaald in een participatieverslag. Dit wordt samen met het technisch-economisch advies meegenomen in de transitievisie warmte. 

Lees het hele participatieverslag inclusief conclusies en aanbevelingen 

Meer lezen over uw buurt? 

Wilt u meer lezen over de eerste ideeën voor uw buurt? Hieronder kunt u op uw buurt klikken om te zien wat het handelingsperspectief is voor uw buurt: wat kunt u de aankomende jaren verwachten en waar kunt u zelf mee aan de slag? Op de website www.wassenaar.nl/wijkpaspoort kunt u meer specifieke informatie vinden over uw buurt zoals energielabels en woningtypes. 

Hoe konden inwoners tot nu toe meedenken? 

Via digitale werkplaatsen

Op 7 en 21 april waren er twee online werkplaatsen. Iedereen die haar of zijn e-mailadres heeft achtergelaten via de online vragenlijst, kon zich voor deze werkplaatsen aanmelden. Tijdens deze werkplaatsen zijn we met inwoners, ondernemers en de gemeente verder in gesprek gegaan over de route naar een CO2-neutrale gemeente. 

Werkplaats 1: In gesprek over de randvoorwaarden: waar moet de alternatieve warmteoplossing straks aan voldoen en hoe gaan we keuzes maken? Welke dilemma’s en kansen ziet u ontstaan? 

Werkplaats 2: In gesprek over de route naar 2050, hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen mee wil en kan doen en in gesprek over de aanpak in de verschillende buurten: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de buurten waar we rekening mee moeten houden? 

Werkplaats 1

Werkplaats 2

Via een online vragenlijst  

In maart 2021 hebben inwoners, ondernemers en organisaties hun mening gegeven over het onderwerp aardgasvrij via een online vragenlijst. We willen iedereen die deze vragenlijst heeft ingevuld hartelijk bedanken! Er hebben bijna 500 mensen hun mening gegeven. Daar zijn we heel blij mee! We hebben een goed beeld gekregen over uw ideeën, zorgen en de kansen voor de verschillende buurten. 

Door te reageren op de eerste samenvatting en route

In juni 2021 is er een samenvatting van het proces en de eerste route tot nu toe gedeeld in de Wassenaarse krant. Download de samenvatting. Door middel van drie korte vragen konden inwoners aangeven hoe zij het proces tot nu toe hebben ervaren en wat zij van de samenvatting en eerste route vinden. De resultaten hiervan leest u in het participatieverslag. Ook heeft de wethouder inwoners opgeroepen om te reageren op de samenvatting. 

Meer lezen? 

Om alle inwoners en ondernemers in Wassenaar zo goed mogelijk te informeren, hebben we een informatiekrant opgesteld. Hierin staat het proces beschreven, kunt u meer lezen over de mogelijke oplossingen voor duurzaam verwarmen en leest u hoe u nu al aan de slag kunt met het verduurzamen van uw woning. We begrijpen dat het onderwerp veel vragen oproept. Daarom hebben we ook een pagina met de Veelgestelde vragen

Wilt u meer informatie over de verschillende warmteoplossingen? Download dan de informatiebladen warmteoplossingen onderaan deze pagina. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail aan energietransitie@wassenaar.nl.