De Regionale Energiestrategie, uw mening

De regio Rotterdam Den Haag, waar Wassenaar toe behoort, heeft een grote uitdaging om binnen de eigen regio op grote schaal hernieuwbare energie op te wekken. Om in beeld te brengen hoe we in 2030 met hernieuwbare energieopwekking 49% reductie van de CO2-uitstoot kunnen realiseren is een concept- Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld.

Afgelopen zomer hebben inwoners meegedacht en informatie gedeeld tijdens een participatiebijeenkomst. Deze inbreng is meegenomen in het advies aan de gemeenteraad met daarin tien wensen en bedenkingen op de concept RES. De raad heeft hier op 15 september mee ingestemd. De wensen en bedenkingen uit de regio Rotterdam Den Haag worden meegenomen in de verdere uitwerking naar de RES 1.0. In de leaflet staat een weergave van de wensen en bedenkingen uit de gehele regio op hoofdlijnen.

Lees meer over de RES, maar ook over alle andere inspanningen die de gemeente levert op het gebied van de energietransitie op de pagina van de Wassenaarse Lokale Energiestrategie. De complete concept-RES van de regio Rotterdam Den Haag, inclusief alle bijlagen, is te vinden op www.resrotterdamdenhaag.nl. Hier vindt ook een aantal korte filmpjes met een kernachtige uitleg van de concept-RES.