Begrotingsjaar 2024

 • Kadernota 2024. De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting die aan het eind van het jaar vastgesteld wordt. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.
 • Begroting 2024. De begroting wordt vastgesteld door de raad op voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. Dit document laat zien wat de gemeente het komend jaar van plan is, wat dat gaat kosten en hoe de gemeente er financieel voor staat.

Begrotingsjaar 2023

 • Begroting 2023. De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. Dit document laat zien wat de gemeente het komend jaar van plan is, wat dat gaat kosten en hoe de gemeente er financieel voor staat.
 • Kaderbrief 2023. De kaderbrief is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kaderbrief vormt daarmee de basis voor de begroting die aan het eind van het jaar vastgesteld wordt. De kaderbrief vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.
 • Voorjaarsnota 2023. De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.

Begrotingsjaar 2022

 • Voorjaarsnota 2022. De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.
 • Projectenrapportage voorjaar 2022. De projectenrapportage geeft de tussenstand weer van de belangrijkste projecten binnen de gemeente.
 • Kadernota 2022. De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting die aan het eind van het jaar vastgesteld wordt. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.
 • Begroting 2022(externe link). De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. Dit document laat zien wat de gemeente het komend jaar van plan is, wat dat gaat kosten en hoe de gemeente er financieel voor staat.
 • Begroting 2022. Pdf document.
 • Najaarsnota 2022. De najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.
 • Jaarrekening 2022. Met de jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gemeentelijk beleid en hoeveel dat heeft gekost.

Begrotingsjaar 2021

 • Kadernota 2021. De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting die aan het eind van het jaar vastgesteld wordt. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.
 • Begroting 2021(externe link). De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. Dit document laat zien wat de gemeente het komend jaar van plan is, wat dat gaat kosten en hoe de gemeente er financieel voor staat.
 • Voorjaarsnota 2021. De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.
 • Najaarsnota 2021. De najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.
 • Jaarrekening 2021. Met de jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gemeentelijk beleid en hoeveel dat heeft gekost.

Begrotingsjaar 2020

 • Kadernota 2020. De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting die aan het eind van het jaar vastgesteld wordt. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.
 • Begroting 2020(externe link). De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. Dit document laat zien wat de gemeente het komend jaar van plan is, wat dat gaat kosten en hoe de gemeente er financieel voor staat.
 • Voorjaarsnota 2020(externe link). De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.
 • Najaarsnota 2020. De najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.
 • Jaarrekening 2020. Met de jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gemeentelijk beleid en hoeveel dat heeft gekost.

Begrotingsjaar 2019

 • Kadernota 2019. De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting die aan het eind van het jaar vastgesteld wordt. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.
 • Begroting 2019(externe link). De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. Dit document laat zien wat de gemeente het komend jaar van plan is, wat dat gaat kosten en hoe de gemeente er financieel voor staat.
 • Voorjaarsnota 2019(externe link).  De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.
 • Najaarsnota 2019(externe link). De najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage die de voortgang aangeeft van de doelen uit de begroting en de bijbehorende financiële middelen.
 • Jaarrekening 2019. Met de jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gemeentelijk beleid en hoeveel dat heeft gekost.