Voorjaarsnota 2020: waar gaat het geld naartoe? 

Met de Voorjaarsnota laten we zien wat we voor Wassenaar doen en hoe het staat met onze plannen voor 2020

Bekijk de Voorjaarsnota 2020 online

Kadernota 2020

De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting 2020 die eind dit jaar vastgesteld wordt. Een gemeentelijke begroting die structureel en méérjarig sluitend dient te zijn. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De raad stelt het kader op waarmee het sturing geeft aan de op te stellen begroting 2020 door het college van burgemeester en wethouders. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.

Bekijk de gehele kadernota

Najaarsnota 2019: waar gaat het geld naartoe? 

Met de najaarsnota laten we zien wat we voor Wassenaar doen en hoe het staat met onze plannen voor 2019.

Bekijk de najaarsnota online

Voorjaarsnota 2019

De gemeente Wassenaar kiest er voor om over beleidsdoelstellingen online te rapporteren.

Bekijk de voorjaarsnota online

In deze voorjaarsnota 2019 vindt u de stand van zaken omtrent de doelen die de gemeente wil bereiken in 2019 in het maatschappelijke en fysieke domein, de projecten die er lopen en de financiële afwijkingen in 2019 ten opzichte van de Programmabegroting 2019.