Volgens het regeerakkoord moet de CO2-uitstoot al in 2030 met bijna de helft zijn teruggebracht. Dit betekent dat bedrijven moeten gaan nadenken en zich gaan voorbereiden op de omslag naar duurzame energie.

  • Heeft uw organisatie een duurzaam initiatief of wilt uw organisatie zich aansluiten bij een bestaand initiatief? Kijk dan op de pagina over de Klimaattafel.
  • Lees meer over subsidies en leningen.
  • Lees meer over elektrisch rijden.
  • Lees meer over zonnepanelen.

Wetchecker energiebesparing

Veel bedrijven zijn verplicht energie te besparen en hebben een informatieplicht. Geldt deze wet voor u? Check het in 1 minuut via de Wetchecker energiebesparing.(externe link)

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. De Prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt. Meer informatie over de Prestatieladder(externe link)

Duurzaam Bouwloket

Om u te ondersteunen met het verduurzamen van uw organisatie, zijn wij de samenwerking aangegaan met Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket voorziet u van een gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende maatregelen. Zij kunnen u adviseren hoe u uw bedrijfsvoering energiezuinig kunt maken. Meer informatie over het Duurzaam Bouwloket(externe link).

Financieringsmogelijkheden

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar klimaattafel@wassenaar.nl.