Kijk de eerste Werkplaats terug

Zoals u verder op deze pagina leest, zijn we zijn in Wassenaar bezig met een participatietraject speciaal voor de transitievisie warmte. De uitkomsten ervan gebruikt de gemeente bij het opstellen van die transitievisie warmte. Op 7 april 2021 was er een eerste van twee ‘werkplaatsen’. Van het gezamenlijke deel van deze avond is een opname gemaakt. Die kunt u terugkijken. Bekijk ook de presentatie van de avond. 

Verbranding van aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor klimaatverandering. Daarom wil Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Voor bijna iedereen heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas. We moeten dus op zoek naar nieuwe manieren om te verwarmen, te koken en te douchen.

Het lijkt nog ver weg, toch moeten we nu al aan de slag om in 2050 aardgasvrij te zijn. De overstap van aardgas naar andere warmtebronnen wordt de warmtetransitie genoemd. Elke gemeente maakt hier een plan voor: de transitievisie warmte. Daarin staat wat de meest logische keuze is per buurt en wanneer welke buurt van het aardgas af kan. Per buurt bekijken we ook of een tussenoplossing misschien een goed idee is. Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een transitievisie warmte klaar hebben. De visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De resultaten van de vragenlijst aardgasvrij Wassenaar

In maart 2021 hebben inwoners, ondernemers en organisaties hun mening gegeven over het onderwerp aardgasvrij via een online vragenlijst. We willen iedereen die deze vragenlijst heeft ingevuld hartelijk bedanken! Er hebben bijna 500 mensen hun mening gegeven. Daar zijn we heel blij mee! We hebben een goed beeld gekregen over uw ideeën, zorgen en de kansen voor de verschillende buurten. De resultaten van de vragenlijst kunt u downloaden (PDF-document 829 kB)

Denk en doe mee 

De overgang van aardgas naar een andere warmtebron is een grote uitdaging. Ook voor de gemeente Wassenaar. Daarom wil de gemeente graag dat iedereen kan meedenken over mogelijkheden en oplossingen om Wassenaar aardgasvrij te maken. Door het invullen van de vragenlijst of in april deel te nemen aan digitale bijeenkomsten, kunt u uw mening geven en meedenken over het plan voor de warmtetransitie voor Wassenaar. In de visie houdt de gemeente rekening met wat u belangrijk vindt.

Overzicht plan van aanpak transitie visie warmte
Plan van aanpak

Meer lezen? 

Om alle inwoners en ondernemers in Wassenaar zo goed mogelijk te informeren, hebben we een informatiekrant opgesteld. Hierin staat het proces beschreven, kunt u meer lezen over de mogelijke oplossingen voor duurzaam verwarmen en leest u hoe u nu al aan de slag kunt met het verduurzamen van uw woning. We begrijpen dat het onderwerp veel vragen oproept. Daarom hebben we ook een pagina met de Veelgestelde vragen

Wilt u meer informatie over de verschillende warmteoplossingen? Download dan de informatiebladen warmteoplossingen onderaan deze pagina. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail aan energietransitie@wassenaar.nl.