• Minder CO2 -uitstoot door isoleren
  De gemeente wil in 2030 gemiddeld 15% minder CO2 uit te stoten per woning of gebouw. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we eerst gebouwen isoleren. Daardoor is er minder aardgas nodig om ze te verwarmen en dus daalt de CO2-uitstoot. Dat doel van 15% sluit aan bij het doel van de Regionale Energie Strategie (RES): In 2050 30% minder CO2-uitstoot in woningen en andere gebouwen (de gebouwde omgeving). Of de doelen worden gehaald hangt af van allerlei factoren. Zo kunnen we dit als gemeente niet alleen en daarom gaan we dit samen met de woningeigenaren doen. We hebben hen echt nodig. Ook lukt het niet zonder rijksregelingen (subsidies en ander geld) en wet- en regelgeving. De gemeente gaat actief op zoek naar knelpunten waardoor we het doel niet zouden kunnen halen de snelheid ernaartoe remmen. De gemeente wil in dat geval maatregelen nemen om die knelpunten weg te nemen of te verkleinen. Heeft dat financiële gevolgen, dan worden die aan de gemeenteraad voorgelegd. 
   
 • Buurtplannen opstellen
  We gaan, samen met de inwoners van Wassenaar, vanaf 2022 beginnen met het opstellen van buurtplannen. In een buurtplan staat hoe we energie willen besparen en CO2 verminderen in de huizen en andere gebouwen, compleet met doelen en tijdpad. We richten ons dan op isoleren, maar ook op lagetemperatuurverwarming, energiezuinige installaties en andere energiebesparingsmogelijkheden. Een hybride warmtepomp kan een tussenoplossing zijn voor die woningen waarvan duidelijk is dat zij niet zullen overstappen op een collectief warmtesysteem. We beginnen met een beperkt aantal buurten en breiden dat over de jaren uit. 
   
 • Kijken naar de haalbaarheid van de Standaard bij vooroorlogse woningen in beschermd dorpsgezicht
  De gemeente gaat, samen met de buurten en de verschillende buurtinitiatieven die er zijn, zo snel mogelijk de technische en financiële haalbaarheid en de gevolgen in kaart brengen van het toepassen van de Standaard bij vooroorlogse woningen in beschermd dorpsgezicht. De Standaard(externe link) geeft aan wanneer een woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden. Als het kostenbatenplaatje dan duidelijk afwijkt van de landelijke inschatting, dan koppelen we dit terug aan de rijksoverheid. Een ander belangrijk onderdeel is dat we daarbij gaan bekijken is welke stappen de inwoners kunnen doen die al eerder verduurzamingsmaatregelingen hebben genomen zonder daar spijt van te krijgen en nu verder willen met verduurzaming tot de Standaard.  
   
 • Updates transitievisie warmte
  Voor 2030 willen we minimaal 5 keer een update van de transitievisie warmte uitbrengen, in ieder geval eens per 5 jaar. Daarin wordt de laatste stand van zaken qua techniek en rijksoverheidsbeleid verwerkt. De ervaringen die we opdoen met de buurtplannen gebruiken we voor de volgende versies van de transitievisie warmte.  Bij de tweede update van de TVW (2026) is voor 30% van de buurten het warmte-alternatief bekend. Daarom beginnen we direct met een zoektocht naar geschikt lokale warmtebronnen. Voor 80% van de buurten willen we voor 2030 weten wat een eenduidig warmte-alternatief is.

Wat kunt u als inwoner zelf doen? 

Inwoners kunnen nu al aan de slag met het verduurzamen van hun woning. Dat wil de gemeente op diverse manieren ondersteunen, met advies van het Duurzaam Bouwloket en door nauw samen te werken met de buurtteams. Bekijk ook op deze site wat er per buurt mogelijk is via een online tool. 

Heeft u een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen over de energietransitie. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar energietransitie@wassenaar.nl