Інформація українською мовою

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten en kleding kunt betalen.

Nieuwe manier van leefgeld aanvragen

Per 1 juli moet u maandelijks een wijzigingsformulier opsturen als u leefgeld ontvangt. In deze brief staat hoe dat werkt. Deze brief heeft u ook per post van de gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangen. 

Krijgt u geen leefgeld, dan kunt u in deze brief lezen hoe u aanvullend leefgeld kunt ontvangen als uw inkomen niet voldoende is.

Meer informatie vindt u in de Q&A.

Kinderbijslag

In Nederland ontvangen ouders een financiële bijdrage voor kinderen tot 18 jaar, om de opvoeding te bekostigen. Vluchtelingen uit Oekraïne komen in aanmerking voor kinderbijslag wanneer:

 • ze als ouder werk verrichten in Nederland waarbij loonbelasting moet worden betaald
 • het werk in overeenstemming is met de Wet Arbeid Vreemdelingen
 • zowel de persoon zelf als de kinderen ingeschreven zijn in de basisregistratie personen (BRP)
 • degene valt onder de tijdelijke beschermingsregeling (Richtlijn Tijdelijke Bescherming)

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorgtoeslag

Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. De zorgverlener vindt het Burgerservicenummer van de ontheemde vanaf 1 augustus 2022 in de verzekeringsgegevens. Als ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij zorgtoeslag aanvragen.  

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor leefgeld?

 • U bent gevlucht uit Oekraïne. 
 • U verblijft op dit moment in Wassenaar bij iemand thuis of in 1 van de opvanglocaties. 
 • U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Lees meer over inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners.
 • U heeft een identiteitsbewijs.

Wat is een gezin volgens de nieuwe regels?

Een gezin bestaat uit:

 •  echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners;
 • hun minderjarige kinderen, tenminste als zij ongehuwd en van hun ouders afhankelijk zijn;
 • een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen. Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin.

Hoe vraag ik leefgeld aan?

Als u bent ingeschreven in Wassenaar kunt u leefgeld aanvragen. U krijgt hier meer informatie over als u zich inschrijft bij de gemeente. Of u kunt bellen naar 14070 (keuze 2 Leidschendam-Voorburg in het menu). Neem voor uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Uw bewijs van inschrijving waarop uw Burgerservicenummer (BSN) staat uw identiteitsbewijs
 • Uw bankpas van uw Nederlandse bankrekening (als u die heeft).

Hoeveel leefgeld ontvang ik?

De hoogte van het leefgeld hangt af van uw persoonlijke situatie. Volwassenen en kinderen tot en met 17 jaar hebben recht op leefgeld. Als u in de gemeentelijke opvang verblijft, dan ontvangt u zoals door de landelijke overheid is besloten een vergoeding. 

 • Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (voorheen € 55,- per persoon) wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand.
 • Het bedrag voor eten (voorheen 205 euro per persoon) wordt afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon:
  • Bestaat uw gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt u per volwassene of alleenstaande minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand.
  • Bestaat uw gezin uit 3 personen, dan ontvangt u per volwassene € 171,99 en per minderjarige € 142,57 per maand. 
  • Bestaat uw gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt u per volwassene € 150,45 en per minderjarige € 124,97 per maand. 
  • Woont u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om maaltijden voor u te verzorgen. U krijgt dan geen geld voor eten.

Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u ook een extra toelage voor wonen (voorheen € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige) van € 93,- per persoon per maand.

Vanaf 1 februari veranderen ook de regels voor werk en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken wordt voortaan het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Voor vrijwilligerswerk in en om de gemeentelijke opvanglocatie krijgt u een vergoeding van € 14,- per week. Heeft u interesse in dit vrijwilligerswerk, dan kunt u dat aangeven bij uw gemeentelijke opvang. Dit heeft geen effect op de hoogte van uw leefgeld.

Vluchtelingen die langdurige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld in een kliniek of ziekenhuis, krijgen ook het leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven. Het gaat om € 56,12 per maand.

Leefgeld
Leefgeld per vluchteling per maandEetgeldKledingExtra toelage particuliere opvang

1 of 2 personen

 • Volwassene of alleenstaande minderjarige vluchteling
 • Minderjarige
 • €215,06
 • €178,36
 • €56,12
 • €56,12
 • €93,00
 • €93,00

3 personen

 • Volwassene
 • Minderjarige
 • €171,99
 • 142,57
 • €56,12
 • €56,12
 • €93,00
 • €93,00

4 personen of meer

 • Volwassene
 • Minderjarige
 • €150,45
 • €124,97
 • €56,12
 • €56,12
 • €93,00
 • €93,00

Is het leefgeld wel genoeg voor mij en mijn gezin?

Ja, het leefgeld is voldoende. In Nederland berekent het Nibud voor de inwoners van Nederland welke bedragen voldoende zijn om te kunnen voorzien in de belangrijkste behoeften. Voor de opvang zelf hoeft u niet te betalen. Voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven heeft u voldoende aan het nieuwe leefgeld.

Waarom wordt het leefgeld lager?

Dit gebeurt om het leefgeld eerlijker te maken in vergelijking met andere groepen in Nederland. Ook asielzoekers, statushouders en Nederlanders met een bijstandsuitkering hebben financiële hulp van de overheid nodig. De regels die voor hen gelden, gaan nu ook gelden voor Oekraïense vluchtelingen.

Waarom is het extra leefgeld voor wonen bij een gastgezin verlaagd voor volwassenen en verhoogd voor minderjarigen?

Het extra bedrag, ook wel wooncomponent genoemd, bestaat uit twee delen. Het eerste deel kan gebruikt worden als vrijwillige bijdrage aan het gastgezin, bijvoorbeeld voor de kosten van gas, licht en water. Het tweede deel kan besteed worden voor kosten zoals openbaar vervoer, activiteiten buitenshuis. Het nieuwe bedrag van € 93,- is gebaseerd op het adviesbedrag van het Nibud op de kosten voor nutsvoorzieningen (gas/water/licht) voor één extra inwonend persoon bij een gastgezin en de kosten die in de gemeentelijke opvang worden uitgegeven aan recreatie. Deze kosten zijn hetzelfde voor volwassenen en minderjarigen. Daarom is gekozen voor één bedrag voor iedereen

Krijg ik nog leefgeld als ik ga werken?

Vanaf 1 februari veranderen ook de regels voor werk en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken wordt voortaan het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Ga ik er wel financieel op vooruit als ik ga werken?

Ja, het loont om te werken. Als u 3 of meer dagen per week werkt tegen het minimumloon, dan is uw besteedbaar inkomen hoger dan wat u anders aan leefgeld zou hebben ontvangen. Een paar voorbeelden:

 • U verblijft in de gemeentelijke opvang met uw gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) en u werkt 1 of meerdere dagen per week tegen het minimumloon. Uw besteedbaar inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u anders had gekregen.
 • U verblijft in de particuliere opvang (alleen of met een minderjarig kind) en u werkt minstens 1 dag per week tegen het minimumloon. Uw besteedbaar inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u anders zou ontvangen.
 • U verblijft in de particuliere opvang met uw gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) en u werkt minstens 2 dagen per week tegen het minimumloon. Uw besteedbaar inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u en uw gezinsleden anders zouden ontvangen.

Waarom stopt het leefgeld voor mijn hele gezin als ik ga werken?

Deze regel geldt ook voor andere groepen in de samenleving, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. De regels die voor deze groepen gelden, gaan nu ook voor Oekraïense vluchtelingen gelden. Als u werkt, kunt u wel toeslagen krijgen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Krijgen gastgezinnen een vergoeding voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Nee, gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding van de overheid. U bepaalt zelf of u het leefgeld gebruikt om bij te dragen aan de kosten van uw gastgezin, maar dit is niet verplicht.