Інформація українською мовою

Bent u gevlucht uit Oekraïne? U moet zich inschrijven bij de gemeente Wassenaar.

Na de inschrijving komt u in de Basisregistratie Personen (BRP). En u krijgt u uw Burgerservicenummer (BSN). Dat heeft u nodig voor aanvragen en contact met de overheid. 

De gemeente kan de volgende vluchtelingen uit Oekraïne inschrijven:

 • Personen met de Oekraïense nationaliteit die hun identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen.
 • Personen met een andere nationaliteit dan de Oekraïense die:
  • hun identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen
   kunnen bewijzen dat zij vóór 24 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsvergunning hadden.

De Oekraïense ambassade kan een certificaat (bewijs) aan u geven dat u de Oekraïense identiteit en nationaliteit heeft. U kunt dit certificaat aanvragen op werkdagen tijdens het spreekuur 9.00 - 13.00 uur op Zeestraat 78 in Den Haag. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Met het certificaat kan de gemeente u inschrijven in de BRP. U heeft hiervoor een pasfoto nodig. Als de gemeente of ambassade uw identiteit en nationaliteit niet kan vaststellen, dan kan de gemeente u nu niet inschrijven.

Voor kinderen jonger dan 18 die geen identiteitsbewijs hebben, kunnen de ouders een verklaring onder ede of belofte afleggen. Daarmee stelt de gemeente de identiteit van de kinderen vast. Daarna schrijft de gemeente ook deze kinderen in.

Voorwaarden

 • U heeft de Oekraïense nationaliteit of kunt bewijzen dat u volgens de wet in Oekraïne verbleef.
 • U verblijft bij een particulier gastgezin, in een eigen woon- en slaapplek of een opvangplek van de gemeente (hotel of langdurige opvanglocaties).

Nodig bij de afspraak

 • Een identiteitsbewijs (paspoort of ander identiteitsbewijs). 
 • Een verklaring van uw gastgezin. Dit heet een bewijs van bewoning. U kunt zich inschrijven op een woon- of briefadres. Een briefadres is een tijdelijke oplossing als u geen vast woonadres heeft. Het briefadres heeft geen gevolgen op uw toeslagen, belastingen of vergunningen. Een woonadres misschien in de toekomst wel.
 • Alle gezinsleden die zich willen laten inschrijven moeten meekomen naar de afspraak. Dus ook baby's, jonge kinderen en ouderen.
 • Als u die heeft: officiële bewijzen (akten) van een geboorte, huwelijk, echtscheiding of adoptie.

Kosten

Aan inschrijven bij de gemeente zijn geen kosten verbonden, dit is gratis. 

Goed om te weten

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. U heeft dit nummer nodig als u wilt werken, een bankrekening wilt openen of digitaal zaken wilt regelen met de overheid. Na uw inschrijving kunt u een DigiD aanvragen. Met de DigiD kunt u digitaal zaken regelen met de overheid.