Інформація українською мовою

Use this translationcard for communication in The Netherlands

Servicepunt  Oekraïense vluchtelingen

Er zijn geen spreekuren op dit moment. Vluchtelingenwerk is te bereiken via:
oekraine-haaglanden@vluchtelingen-werk.nl voor vragen over 
1.    Verblijfstatus (IND)
2.    Administratie (Digi-D, brieven)
3.    Werk en inkomen
4.    Onderwijs
5.    Zorg

Vanaf 1 januari 2024 vindt het spreekuur plaats op het gemeentekantoor, adres: Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar. Woensdag tussen 13.00 – 15.00 uur (u kunt vragen om een tolk). U kunt niet meer terecht op het Van Heekerenhuis voor het spreekuur. 

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen.

Waar kan ik mij aanmelden als ik opvang nodig heb?

Nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich vanaf 19 december melden voor opvang in Utrecht of Amsterdam; de officiële aanmeldpunten.

Woont u bij een gastgezin, familie of vrienden? En wilt u kans maken op een gemeentelijke opvangplek in de regio Den Haag? Vul dan het online formulier in.

Moet ik mij officieel vestigen in de gemeente op een adres?

Ja, als u in Nederland verblijft moet u zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven kan op het tijdelijke verblijfadres. Na de inschrijving krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het aanvragen van regelingen. Doe de inschrijving daarom zo snel mogelijk.

Een afspraak maken voor het inschrijven van iemand uit Oekraïne kan telefonisch via telefoonnummer 14070.

Naar de afspraak moet u een paspoort of identiteitskaart meenemen en indien u hierover beschikt aktes van de Burgerlijke Stand (Huwelijksakte, geboorteakte, etc.). Als u die documenten niet heeft maar wel Oekraïner bent, dan kunt u vervangende documenten aanvragen bij de consulaire afdeling van de Oekraïense Ambassade in Den Haag. In andere gevallen kunt u worden doorverwezen voor een aanvullend herkomst- en identificatieonderzoek.

Zie voor veel gestelde vragen over het inschrijven in de BRP de website van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Zijn mijn gegevens bekend bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)?

Ja, als u ingeschreven staat bij de BRP, zijn uw gegevens automatisch bij de IND bekend. Vanaf half mei wordt u waarschijnlijk door de IND uitgenodigd een afspraak te maken of opgeroepen (we weten nog niet precies hoe). In de berichtgeving van de IND staat dat dit door mobiele teams wordt gedaan, dus op verschillende locaties. Bij de IND moet u een antecedentenverklaring ondertekenen en zal de IND een openbare ordetoets doen. Ook moet u het formulier M35-H ondertekenen. Dit is een formulier waarmee een asielverzoek wordt gedaan. De IND toetst of u onder de tijdelijke beschermingsregeling valt. Als dat zo is, dan krijgt u een sticker als bewijs dat de tijdelijke beschermingsstatus op u van toepassing is. Of de sticker in het paspoort, op een inlegvel of op een andere manier gegeven wordt, weten we nog niet. Op de sticker staat waarschijnlijk dat de tijdelijke beschermingsstatus tot 4 maart 2023 geldig is. De tijdelijke beschermingsstatus kan tot maximaal drie jaar verlengd worden. De asielaanvraag wordt op dat moment opgeschort. Wanneer de asielaanvraag door de IND verder behandeld wordt, weten we ook niet precies. Dit kan ook nog nadat de tijdelijke bescherming is afgelopen.

Wanneer heeft u geen recht op opvang?

U heeft geen recht meer op opvang als u naar de gevangenis moet van de rechter, als uw aanvraag voor verblijf wordt afgewezen of als blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Als u langer dan 28 dagen niet aanwezig bent in de opvang, dan kan de gemeente uw opvang en leefgeld stopzetten. Bij terugkeer na deze 28 dagen heeft u nog recht op opvang, maar dit kan op een andere opvanglocatie zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Waar in Wassenaar worden vluchtelingen opgevangen?

Op dit moment zijn er 125 vluchtelingen gehuisvest in Wassenaar. Dit gebeurt in huizen die in zijn geheel door particulieren beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente als opvanglocatie. De gemeente betaalt de vaste kosten voor deze locaties. Ook is er een groot aantal particulieren die logeerruimte aangeboden hebben. De gemeente is nog in onderhandeling met een aantal grotere opvanglocaties om mensen te huisvesten.

Hebben mijn kinderen recht op onderwijs?

Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs en hebben een leerplicht. Het is wenselijk dat ze zo snel mogelijk naar school kunnen om weer te kunnen spelen en iets te leren. De gemeente heeft Den Deylschool beschikbaar gesteld als onderwijslocatie. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar kunnen hier naar school. Kleuters gaan naar de reguliere kleuterscholen in Wassenaar.

Studeren

Voor studenten of mensen die (willen) studeren heeft Nuffic (The Dutch organisation for internationalisation in education) een helpdek ingericht. Hier krijg je meer informatie over collegegeld, inschrijvingstermijnen en diploma’s etc. Lees hier meer over de helpdesk.

Nederlandse les

Iedere week wordt in de Bibliotheek Wassenaar (Langstraat 40) gratis Nederlandse les gegeven. Aanmelden kan via J.Boshuizen@obvw.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onderwijs voor Oekraïense kinderen? Neem dan contact met Mirjam van Leeuwen door een e-mail te sturen aan mvanleeuwen@sadwassenaar.nl

Mag ik aan het werk?

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

U als vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Zie voor meer informatie over werken in Nederland de website van de Rijksoverheid.

Bij Refugee Talent Hub, een organisatie die vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar brengt met betaalde banen als doel. Ze organiseren bijeenkomsten voor Oekraïense vluchtelingen, om u in uw eigen taal te kunnen informeren over werken in Nederland. Om de kans op een baan te vergroten, kunt u zich aanmelden voor een van de activiteiten die zij aanbieden via https://refugeetalenthub.com/activiteiten

Welke documenten heb ik nodig om te kunnen werken?

Om te kunnen werken heeft u een document nodig waaruit uw verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als u zich inschrijft bij de gemeente, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

Het kost wel enige tijd om documenten beschikbaar te stellen waar uw verblijfsrecht uit blijkt. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022.

Tijdens deze overgangsperiode geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen.

Daarnaast werkt de Rijksoverheid eraan om deze overgangsperiode uit te breiden, en toe te passen op staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming kregen of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die overeenkomstig Oekraïens recht is afgegeven.

Heb ik recht op zorg?

Ja. Wanneer u als opgevangen vluchteling, gezondheidszorg nodig heeft kunt u in eerste instantie worden gezien door de huisarts van uw gastgezin. De huisarts kan u doorverwijzen naar specialisten voor eventuele verdere zorg.

Zie voor meer informatie over zorg, zorgkosten en zorgverzekeringen de website van Zorgverzekeringslijn. Deze website is geschreven in zowel het Nederlands als in Oekraïens.

Of kijk op de pagina over zorg in Wassenaar.

Moet ik de zorg zelf betalen?

Meer informatie over hoe gezondheidszorg is geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, vindt u in verschillende talen op de website van Zorgverzekeringslijn. Deze website is geschreven in zowel het Nederlands als in Oekraïens.

Welke regels gelden er als ik met mijn auto naar Nederland ben gekomen?

Op dit moment gelden onderstaande regels voor kentekens, beleid, verzekeringen, motorrijtuigenbelasting en de APK-keuring.

Houdt het voertuig een Oekraïens kenteken of krijgt het voertuig een Nederlands kenteken?

Het is aan de Oekraïner zelf om te bepalen of hij het Oekraïense kenteken houdt. Op dit moment onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheid om vluchtelingen het  Oekraïense kenteken te laten behouden zolang de richtlijn tijdelijke bescherming EU geldt.

De Oekraïense vluchteling kan een Nederlands kenteken aanvragen.  Voor het op naam krijgen van een voertuig moeten Oekraïners die ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen zich legitimeren met een geldig Oekraïens paspoort. Als er geen geldig paspoort meer aanwezig is, dan worden aanvullende documenten van de Oekraïense ambassade gevraagd. Inschrijving in het kentekenregister geeft verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig.

Wat het beleid is voor onder andere de voertuigverplichtingen van Oekraïense vluchtelingen?

De RDW heeft alleen zicht op de voertuigverplichting van in Nederland gekentekende voertuigen. In dat geval zijn de regels gelijk. Inschrijving in het kentekenregister geeft verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig

Voertuigen met een Oekraïens kenteken

Verzekeringen

De Oekraïense voertuigen in Nederland moeten verzekerd zijn. Ook in Oekraïne wordt bij verzekerde voertuigen gebruik gemaakt van de groene kaart. De verzekeraars die in Oekraïne groene kaarten uitgeven, doen dit nog steeds. Dit betekent dat autoverzekeringen kunnen worden verlengd door Oekraïense verzekeraars. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan biedt de Vereende een oplossing.

Motorrijtuigenbelasting

Mensen die Oekraïne hebben verlaten vanwege de oorlog ('ontheemden') en in een voertuig rijden met Oekraïne kenteken, hoeven tot en met 3 maart 2024 geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen. Ook krijgen zij een vrijstelling van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Dat sluit aan bij de Europese vrijstellingsregeling van douanerechten.

APK- keuring

In de Oekraïne bestaat geen APK-plicht op de personenvoertuigen. Wanneer deze voertuigen (met Oekraïens kenteken) zich bevinden in Nederland hoeven ze ook niet APK gekeurd te worden. Dat wil overigens niet zeggen dat de voertuigen niet aan de technische eisen voldoen. Pas wanneer het voertuig in Nederland wordt ingeschreven en een Nederlands kenteken krijgt, geldt er een APK-plicht. Overigens moeten de voertuigen uiteraard wel aan een aantal basiseisen voldoen ten behoeve van de verkeersveiligheid. 

Kan ik mij laten vaccineren tegen COVID-19?

Alle vluchtelingen vanuit Oekraïne worden in de gelegenheid te gesteld om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren, volgens de daarvoor geldende richtlijn, zie COVID-19-vaccinatie. U kunt gebruikmaken van inloopspreekuren of een afspraak maken bij de GGD.

Waar wordt mijn huisdier opgevangen?

Sommige vluchtelingen uit Oekraïne nemen hun huisdier mee op hun vlucht. Zodra het dier in Nederland is, is het van belang zo snel mogelijk te regelen dat het diergeneeskundige zorg krijgt: een gezondheidscheck, plaatsing van een chip en registratie inclusief een paspoort, vaccinatie tegen rabiës en ontwormen (Milbemax). Hiervoor kan contact worden gezocht met een dierenarts in de gemeente.