Інформація українською мовою Information in English

Op deze pagina leest u meer over zorg in Wassenaar. In Wassenaar kunt u terecht bij verschillende huisartsen en tandartsen. 

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. De zorgverlener vindt het Burgerservicenummer van de ontheemde vanaf 1 augustus 2022 in de verzekeringsgegevens. Als een zorgverlener de ontheemde niet kan vinden in het declaratiesysteem, dan kan de factuur zonder meldnummer naar het CAK worden gestuurd. In dat geval is de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) van toepassing.

Op Zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Spoedeisende hulp

Heeft u dringend medische zorg nodig? HMC Westeinde (Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag) is vanuit Wassenaar de dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp (SEH) en is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. U bereikt de SEH via telefoonnummer 088 979 79 00. U bereikt de SEH met bus 385 (Arriva). 

Als uw klachten minder ernstig zijn, kunt u contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost. 

Huisartsenpost Hadoks

Met spoed in de avond, nacht of weekend een huisarts nodig? Vanuit Wassenaar kunt u op afspraak terecht bij huisartsenpost Hadoks Acute zorg. Bel 070 346 96 69 voor het maken van een afspraak 

Afhankelijk van uw situatie: 

  • Krijgt u telefonisch medisch advies 
  • Krijgt u een afspraak voor een bezoek aan een huisartsenpost 
  • Komt de huisarts bij u thuis (als vervoer naar de post medisch onverantwoord is)