Інформація українською мовою Information in English

Op deze pagina leest u meer over zorg in Wassenaar. In Wassenaar kunt u terecht bij verschillende huisartsen en tandartsen. 

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

Spoedeisende hulp

Heeft u dringend medische zorg nodig? HMC Westeinde (Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag) is vanuit Wassenaar de dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp (SEH) en is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. U bereikt de SEH via telefoonnummer 088 979 79 00. U bereikt de SEH met bus 385 (Arriva). 

Als uw klachten minder ernstig zijn, kunt u contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost. 

Huisartsenpost Hadoks

Met spoed in de avond, nacht of weekend een huisarts nodig? Vanuit Wassenaar kunt u op afspraak terecht bij huisartsenpost Hadoks Acute zorg. Bel 070 346 96 69 voor het maken van een afspraak 

Afhankelijk van uw situatie: 

  • Krijgt u telefonisch medisch advies 
  • Krijgt u een afspraak voor een bezoek aan een huisartsenpost 
  • Komt de huisarts bij u thuis (als vervoer naar de post medisch onverantwoord is) 

Huisartsen in Wassenaar

Tandartsen in Wassenaar