In het gemeentearchief wordt zo'n 900 strekkende meter archief van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten bewaard. Niet alleen de archieven van de gemeentelijke overheden en hun voorgangers worden hier beheerd, maar ook de rechterlijke, notariële en weeskamerarchieven, de doopregisters, trouwregisters en begraafregisters en een grote hoeveelheid archieven van kerken, verenigingen en stichtingen. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreide collectie kaarten en tekeningen, boeken, foto's, plaatselijke kranten en documentatie.

Het gemeentearchief heeft niet de bouwtekeningen in beheer, voor deze bron verwijzen we u door naar het bouwloket van de gemeente. 

Digitale Studiezaal

Een deel van het bronnenmateriaal van het Wassenaarse gemeentearchief is digitaal beschikbaar.
Deze kunt u hieronder bekijken in onze Digitale Studiezaal.

  • Historische afbeeldingen. In de collectie Beelddocumenten (Digitaal Fotoarchief) vindt u ruim 12.000 scans van foto's en prentbriefkaarten uit Wassenaar uit de periode 1860-heden en van oudere prenten. Van Voorschoten zijn inmiddels bijna 3000 scans van foto's en prentbriefkaarten in de collectie opgenomen. Meer scans van afbeeldingen van Voorschoten volgen.
  • Krantencollectie en adresboeken. Zoekt u informatie over een gebeurtenis, een krantenartikel of een advertentie? Of zoekt u het adres van een persoon of de namen van alle bewoners van een straat? De krantencollectie biedt u scans van De Wassenaarsche Courant van 1919-1941, het Weekblad voor Roomsch Wassenaar van 1929-1930, Roomsch Wassenaar van 1929-1939 en Groot Wassenaar van 1933-1939. De scans van Het Wassenaars Nieuwsblad/ De Morgenpost van 1945-1992 en van De Wassenaarder van 1951-1992 mogen wij om redenen van auteursrecht niet laten zien. Deze kranten zijn wel te doorzoeken, maar de scans kunt u alleen tijdens een bezoek aan het gemeentearchief bekijken. In de collectie adresboeken vindt u scans van adresboeken van Wassenaar uit 1917, 1923, 1927-1941, 1947, 1951-1952, 1960 en 1967 en scans van adresboeken van Voorschoten uit 1953, 1957, 1961, 1964, 1965, 1967, 1971, 1972, 1975 en 1978.
  • Personen, akten en registers. Via Akten/registers en via Personen kunt u de geboorteakten van 1811-1912 (zowel Wassenaar als Voorschoten), huwelijksakten van 1811-1940 (Voorschoten tot en met 1932) en overlijdensakten van 1811-1963 (Voorschoten tot en met 1960) van de burgerlijke stand van Wassenaar en Voorschoten doorzoeken. Aan de huwelijksakten 1812-1842 van Wassenaar en Voorschoten zijn ook de huwelijksbijlagen toegevoegd. Van alle akten en bijlagen worden ook de scans getoond. Via Akten/registers en via Personen kunt u de Hervormde doopboeken van Voorschoten van 1621-1811 op naam doorzoeken. Van deze doopregisters worden ook de scans getoond. De doop-, trouw-, en begraafregisters en de gaarderregisters van Wassenaar zijn in te zien (zoek op DTB-W* of gaarder*). Deze zijn niet op naam geïndexeerd. Ook de bevolkingsregisters van Wassenaar van 1839-1934 zijn inmiddels gescand en op naam te doorzoeken.
  • Boeken en tijdschriften. De catalogus van de bibliotheek van het gemeentearchief kunt u hier bekijken. Hierin vindt u titels van boeken, tijdschriften en documentatiemappen over Wassenaar, Voorschoten en de regio. Het aantal titels zal de komende tijd verder worden uitgebreid.
  • Handige link voor genealogisch onderzoek(externe link)

Materiaal offline

Het Gemeentearchief van Wassenaar heeft besloten alle scans van anonieme prentbriefkaarten offline te halen. Het gaat om meer dan 1000 afbeeldingen. Onlangs veroordeelde de kantonrechter in Den Haag, Erfgoed Leiden tot een boete voor het online publiceren van anonieme prentbriefkaarten. Als gevolg van dit vonnis vinden wij het niet langer verantwoord om dit soort afbeeldingen online beschikbaar te stellen.

Openingstijden en locatie

Het archief is gevestigd in Raadhuis De Paauw aan de Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar. De studiezaal is open op afspraak. Via archief@wassenaar.nl kunt u contact opnemen voor meer informatie of om uw bezoek in te plannen.

Kosten

De inzage is kosteloos. Kopieën worden als volgt berekend.

Bij bezoek aan de studiezaal:
€ 0,30 voor elke pagina op A4 of A3 formaat.

Bij bestellingen:
Eenmalige verzend- en registratiekosten € 7,70, waarbij de volgende kosten komen:

  • €2,70 per papieren kopie
  • €11,55 per digitale foto