Bij archieven van de gemeentes kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • Oud-archief Wassenaar vanaf de 16e eeuw tot 1896;
 • Oud-archief Voorschoten vanaf 1400 - 1925;
 • Dossierarchieven Wassenaar vanaf 1896;
 • Registers van de burgerlijke stand vanaf 1811 en bevolkingsregisters vanaf 183/1845;
 • Verzameling kaarten en tekeningen.

Gegevens uit de openbare registers van de burgerlijke stand van Wassenaar en Voorschoten zijn nu te vinden in de landelijke genealogische database WiewasWie. De scans van de akten van Wassenaar vindt u in onze Digitale Studiezaal.

Het gemeentearchief is uitgebreid met archieven, afkomstig uit het Nationaal Archief.

 • de doop-, trouw- en begraafregisters van Wassenaar vanaf 1581;
 • de doop- trouw- en begraafregisters van Voorschoten vanaf 1621;
 • archief van de gaarder, 1696-1805;
 • registers van eigendomsovergang, 1812-1832;
 • rechterlijk archief Wassenaar en Zuidwijk, 1458-1811;
 • rechterlijk archief Voorschoten, 1577 - 1811;
 • archief weeskamer Wassenaar, 1587-1852;
 • archief weeskamer Voorschoten, 1613 - 1812;
 • notariële archieven van Wassenaar en Voorschoten van vóór 1843, 1843-1895, 1896-1905 en 1906-1915; 1896-1905, 1906-1915, 1916-1925 en 1926-1935;
 • huwelijkse bijlagen, 1812-1842.

In het gemeentearchief zijn daarnaast ook archieven van andere instellingen uit Wassenaar en Voorschoten ondergebracht.

U vindt er onder andere:

 • Archieven van de Hervormde Gemeentes Wassenaar en Voorschoten;
 • Archief van de RK parochie Sint-Willibrordus van Wassenaar;
 • Archieven van de Oranjeverenigingen van Wassenaar en Voorschoten;
 • Archief van de Overvoorde-Gordon Stichting (Pauwhof) te Wassenaar.

Daarnaast is allerlei informatie over Wassenaar en Voorschoten te vinden in:

 • Bibliotheek;
 • Krantenverzameling;
 • Knipselverzameling;
 • Fotoverzameling en
 • Documentatieverzameling.

Informatie?

De meeste archieven en verzamelingen zijn te raadplegen via inventarissen en indexen. Sommige, veel geraadpleegde bronnen zijn voor onderzoek beschikbaar in de vorm van microfiches. Bezoekers kunnen deze fiches zelf raadplegen tijdens de openingsuren van het archief. Wilt u een overzicht van alle akten van de burgerlijke stand van 1811 -1852? Of van de huwelijken gesloten tussen 1581 - 1595 / 1621 - 1695? Neemt u ook eens een kijkje op de website www.genealogie-wassenaar.nl.