In Nederland werden in het verleden met enige regelmaat volkstellingen gehouden. De eerste nationale volkstelling dateert van 1795/1796, de tweede van 1807/1808. De eerstvolgende vond daarna plaats in 1829 en sindsdien, tot de laatstgehouden volkstelling in 1971, telkens om de tien jaar.
De uitkomsten van de nationale volkstellingen waren gebaseerd op gegevens uit plaatselijke tellingen. Daartoe werden in alle gemeentes plaatselijke volkstellingsregisters aangelegd. Ook in het gemeentearchief van Wassenaar worden dergelijke volkstellingsregisters bewaard.

Het Wassenaarse register van de volkstelling van 1829

blijkt een schat aan informatie te bevatten, want per huisadres werden de volgende gegevens over alle inwoners vastgelegd: familienaam, voornaam, leeftijd, geboorteplaats, godsdienst en beroep. Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Wassenaar of vraagt u zich af of uw familie misschien uit Wassenaar afkomstig is, dan kunt u nu de gegevens uit dit register snel en makkelijk raadplegen. De Wassenaarse gegevens zijn ingevoerd in een computerbestand door een vrijwilligster van het gemeentearchief, mevrouw Frens van Toor-van Buiren.

Het bestand kunt u als volgt raadplegen

U kunt allereerst zoeken op achternaam in het bestand Volkstelling 1829 alfabet (onderaan deze pagina). U vindt dan in alfabetische volgorde alle personen die in 1829 in Wassenaar woonachtig waren. Vóór iedere naam staan een huisnummer en een gezinsnummer. Wilt u weten met wie een bepaalde persoon in één huis woonde en met wie hij of zij een gezin vormde, dan zoekt u op huisnummer in het bestand Volkstelling 1829 nummer.