De gemeente werkt samen met verschillende partners om met elkaar Wassenaar duurzaam te maken.

 • Duurzaam Bouwloket
  Duurzaam Bouwloket helpt woningeigenaren verder met gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van hun woning.
 • WEC Wassenaarse Energie Cooperatie 
  De Wassenaarse Energie Coöperatie wil lokaal groene stroom opwekken. Daarom zoeken zij in Wassenaar plekken voor duurzame energieopwekking, zoals het dak van een school of bedrijf.
 • RES regio Rotterdam- Den Haag 
  Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.
 • Samen slim rijden
  Alle informatie over elektrisch rijden en oplaadpalen in Wassenaar.
 • Fonds Wassenaar
  Fonds Wassenaar is een onafhankelijke stichting met een actieve rol in de ondersteuning van lokale en maatschappelijke projecten.
 • Buurkracht
  Buurkracht is de kracht die jij en je buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in je buurt, een opruimactie, een buurt-AED, een EnergyParty of een fijne ontmoetingsplek? Samen met je buren krijg je het voor elkaar.
 • De Wassenaarsche Bouwstichting 
  De Wassenaarsche Bouwstichting is gefaseerd bezig haar woningbezit te verduurzamen en  energiebesparende maatregelen toe te passen.
 • Woningbouwvereniging St. Willibrordus
  Woningbouwvereniging St. Willibrordus is opgericht in 1919 en beheerder, in Wassenaar, van ruim 1300 huurwoningen in de sociale sector, 28 garages en een woonvoorziening met 18 appartementen voor mensen die meer en bijzondere zorg nodig hebben.
 • De Groene Meent 
  Een inwonersinitiatief in Wassenaar. Wij houden onze meent -en daarmee bedoelen we de Aarde-  graag groen.  Dit doen we door lokaal, in Wassenaar, activiteiten te organiseren die daaraan bijdragen.
 • Fairtrade gemeente
  Wassenaar is sinds 2013 een Fairtrade Gemeente. Dat betekent dat inwoners, winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid samen zorgen voor zoveel mogelijk eerlijke handel.
 • Groene Grachten
  Werken aan het verduurzamen van historische gebouwen en gebieden, met de missie: Als het hier kan, dan kan het overal.
 • Monumentenwacht Zuid-Holland
  Monumentenwacht Zuid-Holland helpt eigenaren en beheerders met het in topconditie houden van hun monument.