Onderwijs

Інформація українською мовою

De gemeente heeft Den Deylschool beschikbaar gesteld als onderwijslocatie. 

Op initiatief van de Wassenaarse scholen is het gebouw gereed gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Zij krijgen in de Taalklas een taalbad van een jaar zodat ze daarna kunnen instromen op een reguliere basisschool. Leerlingen van 12 tot 18 jaar worden in de ISK (Internationale Schakelklas) voorbereid op regulier middelbaar onderwijs.

Samenspelgroep

De Samenspelgroep is een initiatief van de SchoolAdviesDienst (SAD) in samenwerking met de gemeente en Norlandia. Kinderen die bijna twee jaar zijn en de Nederlandse taal niet machtig en het samenspelen niet gewend, zijn hier welkom. Spelenderwijs worden de kinderen en hun ouders voorbereid op de volgende stap in ons onderwijssysteem: de voorschoolse educatie.

Bij Samenspel krijgen peuters alle aandacht en wennen ze, in nabijheid van hun ouders, wennen aan het spelen en deelnemen aan laagdrempelige activiteiten in een groep met andere kinderen en volwassenen.

Heeft u, of kent u, een kindje van bijna 2 jaar die goed in deze groep zou passen? Neem dan contact op met het consultatiebureau of Norlandia Samenspel via WhatsApp: 06-48 54 32 23. De Samenspelgroep vindt plaats op de woensdagochtend van 08:45 tot 11:15 uur bij Norlandia aan de Dr. Mansveltkade.

Voorschoolse Educatie (VE)

Een goede start op school is erg belangrijk. Om ieder kind een kans te geven op een goede start mogen sommige kinderen vanaf anderhalf jaar voorschoolse educatie volgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer kinderen niet goed Nederlands spreken of extra begeleiding nodig hebben. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van twee-en-half tot vier jaar. Zij krijgen extra begeleiding op de voorschool in de kinderopvang. Je kind gaat minimaal 16 uur per week naar de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf.

De gemeente bepaalt of je kind hiervoor in aanmerking komt, de peuters uit de Oekraïne komen hiervoor in aanmerking. Je kunt je kind hiervoor aanmelden via de Jeugdgezondheidszorg.

Voorschoolse educatie wordt aangeboden door kinderopvang Norlandia op de locaties; Schulpwei, Zijlwatering en het Kloostertje.

Studeren

Voor studenten of mensen die (willen) studeren heeft Nuffic (The Dutch organisation for internationalisation in education) een helpdesk ingericht. Hier krijg je meer informatie over collegegeld, inschrijvingstermijnen en diploma’s etc. Lees hier meer over de helpdesk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onderwijs voor Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd, mail dan naar Mirjam van Leeuwen mirjam.taalklas@bsjanbaptist.nl

Voor meer informatie over (de voorbereiding op) het middelbare onderwijs kunt u mailen naar het Da Vinci College Leiden isk@davinci-leiden.nl