Інформація українською мовою

De gemeente heeft Den Deylschool beschikbaar gesteld als onderwijslocatie. Op initiatief van de Wassenaarse scholen is het gebouw gereed gemaakt voor de opvang van 2- tot 18-jarigen. De eerste periode is gericht op ontmoeten en ontspannen. Stapsgewijs worden de programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs opgestart. Werkenderwijs wordt verdere invulling gegeven aan deze noodvoorziening, met de grote inzet van professionals en vrijwilligers. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onderwijs voor Oekraïense kinderen? Neem dan contact met Mirjam van Leeuwen door een e-mail te sturen aan mvanleeuwen@sadwassenaar.n. l