Waarom heb ik een brief ontvangen 

U ontvangt deze brief omdat wij ons zorgen maken over uw persoonlijke situatie. U bent de afgelopen periode in aanraking geweest met politie en/of justitie en/of hulpverlening. Wij willen u graag helpen. Om u te kunnen helpen gaan verschillende organisatie samen over u praten en maken een plan. Dit doen zij binnen de Lokale kamer in Wassenaar. Hierna krijgt u een contactpersoon en diegene vertelt u wat er is besproken. 

Wat staat er in de brief?

In de brief staat dat verschillende organisatie over uw situatie willen gaan praten, omdat zij zich zorgen maken over u. Een van deze organisaties heeft uw situatie aangemeld bij de Lokale Kamer. Om een plan te maken om u te helpen, gaan er een paar dingen gebeuren.

Persoonsgegevens vastleggen

Wij nemen uw gegevens op in het registratiesysteem PGAX van de Lokale Kamer. De informatie mag alleen gebruikt van de zoals is afgesproken in het privacy-convenant lokale kamer Wassenaar. Dat betekent kort gezegd dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt als dat nodig is om u te helpen en het binnen de kaders van de taakomschrijvingen van de partners valt.  
De volgende gegevens van u worden geregistreerd:

  1. Naam, adres en geboortedatum
  2. Informatie over uw situatie en over de betrokken hulpverleners of instanties;
  3. Het plan van aanpak om u te helpen.

Uw rechten

De lokale kamer vindt het erg belangrijk dat uw privacy gegarandeerd blijft. Er is daarom een privacyprotocol opgesteld waarin duidelijk wordt toegelicht hoe er in de lokale kamer met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. 

Ook heeft u een aantal rechten over uw gegevens die in de Lokale Kamer worden verwerkt. Welke rechten dit zijn en hoe u hier gebruik van kan maken, vindt u in de privacyverklaring van de gemeente. 
Zowel het privacyprotocol als de privacyverklaring kunnen gevonden worden op de website van de Lokale Kamer. 

Heeft u nog vragen?

  • Neem contact op met de gene die uw heeft gemeld.
  • Neem contact op met uw hulpverlener indien betrokken.
  • Neem contact op met de Lokale Kamer via het e-mailadres lokalekamer@wassenaar.nl.