Gemeente Wassenaar voert de werkzaamheden uit in het park van buitenplaats De Wittenburg. Deze maatregelen staan in het teken van het herstel en de instandhouding van de historische buitenplaats De Wittenburg.

Historische buitenplaats

Elk landgoed in Wassenaar – waaronder De Wittenburg – heeft een bijzondere geschiedenis achter zich. Dit maakt deze landgoederen anders dan andere wandelgebieden. En daarmee uniek en waardevol voor deze omgeving. Het doel is het behouden van deze landgoederen in goede staat. Door het wegwerken van het achterstallig onderhoud, maken we de historische structuren en aanleg van het monumentale park weer beter zichtbaar en beleefbaar. Zodat inwoners en bezoekers onze parken met plezier kunnen blijven bezoeken. Ook voor de natuur is het belangrijk de landgoederen ‘gezond’ te houden. Bijvoorbeeld door ruimte te geven aan de beeldbepalende bomen door snoeien en overheersende planten te verwijderen. Daarnaast worden diverse bomen en heesters geplant die zorgen voor een verbetering van natuur- en cultuurwaarden. Het zorgt dit voor een gevarieerder beeld aan kleuren en afwisselende hoogtes, passend bij de aanleg van het park.

Fotografie: Roel van Norel, TasT

De historische buitenplaats De Wittenburg kenmerkt zich door een tuin- en parkaanleg die we in delen uitvoeren. Deze tuin- en parkaanleg heeft hoge cultuur- en tuinhistorische waarde vanwege de combinatie van de landschappelijke en de gemengde tuinstijl. Onder andere - door het oeuvre van tuinarchitecten Copijn en Springer en door de beeldbepalende ensemblewaarde. Hiermee vormt de buitenplaats een belangrijk onderdeel van de landgoederenzone in Wassenaar.

De werkzaamheden

De werkzaamheden zullen in twee fases worden voorbereid en uitgevoerd. De eerste fase betreft een voorbereiding van herstel van diverse objecten. Als eerst wordt in 2023 gestart met het herstel van een deel van de paden en het opnieuw aanleggen van een brug over de vijver.

Vanaf eind 2023 worden de werkzaamheden in het park De Wittenburg voorbereid. In 2024 wordt het kappen van bomen en graven van watergangen uitgevoerd. En voor het creëren van aantrekkelijke wandelingen verbeteren we de padenstructuur.

Nadat de andere fases zijn afgerond volgt de verdere aankleding van het landgoed met bomen, (sier)heesters en bosplantsoenen. Zo worden een paar lanen en boomgroepen hersteld. Ook worden parkbos en andere bosstructuren aangekleed. Dit zal met bomen en heesters zijn die qua bladvorm, bladkleur of bloeiwijze passen bij de aanwezige bomen en heesters in dit bijzondere cultuurlandschap.

Herstel landgoederen

Het herstel van het park maakt deel uit van een project waarbij alle gemeentelijke parken van de landgoederenzone een opknapbeurt krijgen. Deze plannen zijn tot stand gekomen met advies van onder meer de Commissie voor Welstand en Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE). Vanuit de Erfgoedtafel Landgoederen steunt de Provincie Zuid Holland financieel de maatregelen.
Meer informatie over het herstel van de Wassenaarse landgoederen leest u op Omvangrijk herstel van groen erfgoed.