Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Wassenaar. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Wassenaar.

Website gemeenteraad(externe link)

Foto Gemeenteraad

Fracties en raadsleden

De raad bestaat uit de fracties van VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar!, CDA, D66, GroenLinks, Democratische Liberalen Wassenaar en PvdA. Wilt u weten wie er in de gemeenteraad zitten?

Bekijk de samenstelling van de raad(externe link)
 

Vergaderingen live bekijken en agenda

Volg de vergaderingen van de raad live of bekijk een uitzending achteraf via de website van de gemeenteraad. Hier vindt u ook het vergaderschema en de vergaderstukken van de gemeenteraad en de commissies.

Bekijk de vergaderingen en de kalender(externe link)
 

Contact met de raad

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen, inspreken bij vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt hiervoor mailen naar griffie@wassenaar.nl of bellen via 088-6549485.

Gedragscode

De gemeenteraad heeft de Gedragscode 2020 voor politieke ambtsdragers van de gemeente Wassenaar vastgesteld.
Lees de gedragscode(externe link).

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Lees meer over de Rekenkamercommissie(externe link).