In april en mei start de gemeente met de jaarlijkse bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met de spuitmethode. De spuitmethode is de afgelopen jaren succesvol gebleken in omliggende gemeenten. Bij deze methode worden de natuurlijke vijanden van de rups, kleine aaltjes (nematoden), met een vernevelaar in de bomen gespoten. De aaltjes zijn niet schadelijk voor mens, plant en dier. De eikenprocessierups vormt de laatste jaren een terugkerend probleem in Wassenaar. Van mei tot en met juli gaat de eikenprocessierups op eikenbomen in processieachtige colonnes op zoek naar nieuwe eikenbladeren; vandaar de naam eikenprocessierups. Gedurende deze periode verspreidt de rups brandharen die bij mensen ernstige irritaties kunnen geven.

Plan van aanpak

Om de eikenprocessierups in Wassenaar te kunnen beheersen en verdere verspreiding te voorkomen, heeft de gemeente een plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups opgesteld. Als basis voor dit plan van aanpak is de “Leidraad Beheersing Eikenprocessierups 2013” gebruikt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en WUR-Alterra hebben in samenwerking met de Expertgroep Eikenprocessierups deze leidraad opgesteld. In het plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups gemeente Wassenaar kunt u lezen in welke periode, op welke locatie en op welke manier de gemeente communiceert over het toepassen van een beheermaatregel. 

Waar vindt de bestrijding plaats?

Op de volgende locaties wordt de eikenprocessierups bestreden: Oude trambaan, Ammonslaantje, Deylerweg, Dr. Mansveltkade, Katwijkseweg, Pieter Postlaan, Vleysmanlaan, Storm van ’s-Gravensandeweg, Kerkhoflaan, Jagerslaan, Groot Haesebroekseweg, Lijsterlaan, Koekoekslaan, Nachtegaallaan, Sophialaan, Willem III laan, Oranjelaan, Emmalaan, Koninginneweg, Kievietslaan, Duinvoetlaan, Meijendelseweg, Duinlustweg, Doornweg, Prins Frederiklaan, Julianaweg, Meckelenburglaan, Vijverweg, Buurtweg, Dennenlaan, Klingelaan, Buurtweg zuid, Zijdeweg, Groot Hoefijzerlaan, Hogeweg, Kerkeboslaan, Rijksstraatweg, Wittelaan, Raaphorstlaan, Eikenlaan, Eikendael, Horst- en Voordelaan, Houtlaan, Oud Wassenaarseweg, Schouwweg, Rust en Vreugdlaan, Burchtplein, Burchtlaan, Pr. Marielaan, Lange Kerkdam en Papeweg.

Proactieve bestrijding

De gemeente Wassenaar zet per 2020 in op een proactieve bestrijding van de eikenprocessierups. Hierbij worden de volgende stappen gevolgd:

  1. Risico-inventarisatie
    Vooraf wordt inzichtelijk gemaakt in welke boomstructuren de bestrijding zal plaatsvinden. Dit wordt gedaan op basis van eerder geregistreerde nesten en het gezondheidsrisico voor de volksgezondheid. 
  2. Waarnemen en registreren
    Locatie van nesten van eikenprocessierups worden geregistreerd. Ook bewoners en andere gebruikers kunnen een nest melden via het KCC via telefoonnummer 14 070 of het meldingssysteem(externe link)
  3. Beheersmaatregelen
    De biologische spuitmethode wordt in combinatie met incidenteel zuigen ingezet. Aanvullend worden waar mogelijk natuurvriendelijke maatregelen genomen om te zorgen voor een betere leefomgeving voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Door bijvoorbeeld mezenkasten op te hangen, gevarieerde onder beplanting aan te brengen en vroegbloeiende bolgewassen te planten wordt een leefomgeving gecreëerd voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals mezen, sluipwespen, gaasvliegen e.d. Deze natuurlijke vijanden kunnen een grote bijdrage leveren in het beheersbaar maken van de eikenprocessierups in Wassenaar.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met gemeente Wassenaar via telefoonnummer 14070.

Documenten