Melding woon- en leefomgeving

Wat is het?

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Als u iets ziet dat er iets stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

Melding openbare ruimte 

U kunt de mijngemeente app downloaden vanuit (App store of Google playstore) op uw smartphone om zo een melding direct door te geven aan ons. 

Mijngemeente app (App store)

Mijngemeente app (Google playstore)

Spoed

Bij gevaar voor mens, dier en milieu kunt u 24 uur per dag de politie bellen. 112 of 0900-8844. De politie stelt de plek na aankomst direct veilig en zorgt ervoor dat er maatregelen worden genomen. De politie zoekt contact met de verantwoordelijke eigenaar van de gevaarlijke plek, gemeente, het hoogheemraadschap, rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, enz.

Kabels en leidingen werkzaamheden?

Hoe werkt het?

Voorbeelden van zaken die u kunt melden bij de gemeente:

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Wat moet ik doen?

 • Doe uw melding bij de gemeente.
 • Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat.
 • Geef aan op welke plek er iets moet gebeuren.

Niet melden bij de gemeente

 • Gevonden dieren: bel de dierenambulance.
 • Overlast van anderen, zoals buren of verslaafden: bel de politie.
 • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar

Hoelang duurt het?

De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

Direct online regelen

Melding doen openbare ruimte zonder DigiD 

Melding openbare verlichting zonder DigiD 

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte zonder DigiD 

Gebruik bij voorkeur bovenstaande mogelijkheden. Uw melding wordt dan direct geregistreerd in het meldingen systeem. U kunt ook gebruik maken van een plattegrond.

Heeft deze informatie u geholpen?