Gemeente Wassenaar doet mee aan de CO2 prestatieladder. Dit is een meetinstrument dat overheden en bedrijven gebruiken om de CO2-uitstoot in beeld te brengen om deze daarna te verminderen. De gemeente Wassenaar zet de prestatieladder sinds 2022 in. Meer informatie over de CO2 prestatieladder leest u op www.co2-prestatieladder.nl

De CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder geeft inzicht in het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie, zoals aardgas, elektriciteit en brandstofverbruik en hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. Hiermee kunnen maatregelen worden bepaald om de uitstoot te verminderen. De ladder draagt zo bijvoorbeeld bij om uitstoot en energieverbruik goed en meetbaar aan te pakken. 

Niveau 3

De CO2-prestatieladder heeft verschillende niveaus op de ladder. Elk niveau gaat een stap verder in verduurzaming. Gemeente Wassenaar gaat voor certificering op trede 3 van de ladder. Dit betekent dat de gemeente binnen haar eigen organisatie maatregelen neemt om de CO2-uitstoot te verminderen. Denk aan het verminderen van het gebruik van energie en gas, zoals warmte in de gebouwen reguleren of meer elektrische auto’s aan het wagenpark toevoegen. 

Voor de CO2-prestatieladder doen wij als gemeente mee aan initiatieven om duurzaamheid te promoten. Als gemeente zijn wij bijvoorbeeld aangesloten aan de RES, dit is een regionaal initiatief onder gemeenten om te verduurzamen. Hier komen gemeenten bij elkaar om met elkaar afspraken te maken over het verminderen van uitstoot. Een ander initiatief, opgezet door de gemeente zelf is de klimaattafel. Dit is een platform waarbij bewoners en bedrijven met elkaar kunnen praten en ideeën kunnen delen over duurzaamheid. 

CO2-voetafdruk

Bij de CO2-prestatieladder wordt eerst gekeken naar de CO2-voetafdruk van de gemeente. De CO2-voetafdruk, ook wel koolstofvoetafdruk genoemd, meet hoeveel schadelijke gassen zoals CO2 de gemeente uitstoot. Deze meting gebeurt door te analyseren hoeveel energie en gas de gemeente gebruikt. 

Hierbij wordt gelet op:

  • Energieverbruik: Dit omvat elektriciteit, verwarming, en koeling, inclusief de uitstoot die ontstaat bij de productie van elektriciteit en warmte.
  • Gasverbruik: Dit betreft het gebruik van aardgas voor verwarming en andere doeleinden.
  • Mobiliteit: Hierbij wordt gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen door gemeentelijke voertuigen en het woon-werkverkeer van medewerkers.
  • Afvalverwerking: Dit omvat de uitstoot die ontstaat tijdens het verzamelen, transporteren, en verwerken van afval.
  • Andere bronnen: Hieronder vallen de uitstoot van gemeentelijke gebouwen, water- en rioleringsvoorzieningen en andere mogelijke uitstootbronnen.

Na het analyseren van deze gegevens wordt een cijfer berekend, dat de CO2-voetafdruk van de gemeente weergeeft. 

In deze tabel kunt u zien bij welke onderdelen de gemeente Wassenaar in 2022 de meeste uitstoot had.

Doelstellingen & maatregelen 

Gemeente Wassenaar heeft als doel gesteld om de uitstoot van CO2 in 2025 te verminderen met 12,5% ten opzichte van 2022. Dat betekent dat er gekeken wordt naar de uitstoot van 2022 en dat in 2025 deze uitstoot 12,5% minder moet zijn. 

Om dit te bereiken zijn er een aantal maatregelen opgesteld: 

  • Verduurzaming van het meerjarig onderhoudsplan. Dit houdt in dat het vastgoed van de gemeente wordt verduurzaamd bij onderhoud van de panden. Dit kan bijvoorbeeld door aanleg van dubbel glas. 
  • De verduurzaming van objecten in de openbare ruimte. Dit gaat over het duurzamer maken van stoplichten, (water)pompen en gemalen.
  • Elektrificatie van onderhoudsapparatuur. Zo wordt gekeken of er meer elektrische auto’s en apparaten ingezet kunnen worden voor het beheer van de openbare ruimte.
  • Verminderen van zakelijke kilometers. Als er onder werktijd minder met de auto gereden wordt, zorgt dit ook voor verduurzaming. Gemeente Wassenaar heeft hierin een belangrijke stap genomen met de toevoeging van 10 dienstfietsen, die het mogelijk maken om van afspraak naar afspraak te fietsen. 

Meer informatie leest u ook in de downloadbare infographic hieronder.

Gemeente voegt elektrische auto's toe aan wagenpark

De gemeente vervangt meerdere auto’s die zij dagelijks gebruiken voor duurzame elektrische varianten. Zo is er sinds kort een elektrische bus, die twee auto’s vervangt. Dit busje wordt onder andere gebruikt voor onderhoud en beheer en bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen, voor handhaving bij calamiteiten of door de bodes voor kransenvervoer voor herdenkingen. Daarnaast komt er ook een elektrische combo wagen voor de bodes die de huidige wagen vervangt. Hiermee wordt het wagenpark van de gemeente steeds meer elektrisch en duurzaam.

Laat uw ideeën horen

Heeft u ideeën om de CO2 uitstoot van de gemeente te verminderen dan horen we deze ideeën graag. Stuur hiervoor een mail naar duurzaam@wassenaar.nl