Het beleid Bomen in zicht geeft richtlijnen voor de manier waarop wij het unieke groene karakter in Wassenaar kunnen behouden en versterken. Om de aandachtspunten die zijn vastgesteld in de groen- en watervisie ook voor de toekomst te behouden, is het belangrijk dat er een goed en helder beleid ligt voor de bomen in de gemeente. Dit ligt er in de vorm van Bomen in Zicht. De bomen en de bomenstructuur spelen hierin een belangrijke rol. Met Bomen in Zicht dragen we uit dat wij het behoud van cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in Wassenaar zeer belangrijk vinden.  
Bomen in Zicht kunt u onderaan de pagina downloaden.

Het beleid is op 31 januari 2023 vastgesteld door het college.