Erfgoed maakt in Wassenaar een groot deel uit van het woonplezier en het is hét belangrijkste ingrediënt van het sterke merk van Wassenaar als “landgoed aan zee”. Op verzoek van de gemeenteraad is het college begin 2017 aan de slag gegaan met het maken van nieuw beleid om dit erfgoed te behouden en verder te ontwikkelen. De visie is samen met eigenaren, gebruikers van erfgoed en andere belanghebbende partijen tot stand gekomen.

Het resultaat is de Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024; naar een erfgoedzorg voor iederee. Op 13 maart 2018 is dit nieuwe beleid vastgesteld in de gemeenteraad. Bekijk ook het Programma Cultureel Erfgoed Wassenaar 2018 - 2024.

Erfgoedkrant Wassenaar

Wilt u in één oogopslag zien waar de erfgoedvisie over gaat? Bekijk dan de erfgoedkrant met onder andere verhalen van eigenaren en beheerders van Wassenaars erfgoed.

In de ‘Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024; naar een erfgoedzorg voor iedereen’ staat omschreven hoe Wassenaar – gemeente en inwoners samen - de komende zes jaar haar erfgoed behoudt, beschermt en verder ontwikkelt.

De gemeente heeft in aanloop naar het opstellen van het nieuwe beleid op verschillende manieren ideeën en wensen opgehaald bij de inwoners van Wassenaar. Bij de uitvoering van het nieuwe beleid wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met deze inbreng. Zo konden inwoners een erfgoedwens doen. Deze zijn op de erfgoedwensenkaart samengevat.

De basis voor het opstellen van het nieuwe erfgoedbeleid is de Startnotitie Erfgoedbeleid 2018 – 2024.

Erfgoedverordening

In de erfgoedverordening zijn een aantal zaken vastgelegd hoe we  het erfgoedbeleid van de gemeente goed kunnen uitvoeren.  Het gaat daarbij om verplichte zaken, zoals de wettelijke plicht van het hebben van een monumentencommissie om de adviesplicht bij omgevingsvergunningen te kunnen vervullen (artikel 15 van de Monumentenwet 1988).

Verder regelt de erfgoedverordening het aanwijzen en wijzigen van gemeentelijk monumenten. De Erfgoedverordening kunt u downloaden.

Beschermd erfgoed

Op verschillende manieren kan waardevol erfgoed worden beschermd. Het meest bekend zijn de Rijksmonumenten. Daarnaast zijn er de gemeentelijke monumenten en de beeldbepalende objecten. Naast gebouwde monumenten zijn er ook archeologische monumenten.

Hier leest u meer over deze drie vormen van bescherming van erfgoed