Hier kunt u zien welke panden in Wassenaar een monumentale status hebben. Staat uw woning hiertussen? Dan is het van belang te weten welke status uw woning precies heeft. Er zijn drie vormen: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn panden, objecten of parken, die op nationaal niveau van algemeen belang zijn vanwege haar schoonheid, betekenis voor de wetenschap en / of cultuurhistorische waarde. Doel is dat de monumentale waarde ervan in stand worden gehouden. Dit kunnen gebouwen zijn, zoals een woonhuis, kerk of molen, maar ook een gedenkmonumenten, archeologische terreinen, parken of buitenplaatsen kunnen vanuit het Rijk beschermd worden.

Wassenaar telt 385 rijksmonumenten, die nationaal van waarde zijn vanwege hun ouderdom, de (bouw)geschiedenis, de architectuur, de stedenbouwkundige samenhang of hun zeldzaamheid. 

U kunt de beschrijvingen bekijken via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)(externe link). U kunt hierin zoeken op adres of op monument of complexnummer.

Gemeentelijke monumenten

Uit de erfgoedvisie blijkt dat Wassenaar rijk aan Cultureel erfgoed. Het is van belang dat de meest waardevolle objecten voor de gemeente beschermd worden als gemeentelijk monument. Dit is erfgoed dat vooral lokaal gezien een historische waarde heeft. Wassenaar heeft 127 gemeentelijke monumenten. 

Beeldbepalende objecten

Een derde categorie waardevol erfgoed zijn beeldbepalende objecten. Ze worden beschermd via het Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Wassenaar, panden en objecten en archeologisch erfgoed (2016)(externe link). Deze panden dragen bij aan de karakteristiek van Wassenaar. De beschermende regels zien toe op het behoud van die karakteristiek.

Lijst van beeldbepalende objecten en omschrijvingen

De redengevende beschrijvingen van beeldbepalende objecten met hoge en zeer hoge cultuurhistorische waarden zijn toegevoegd aan het Handboek welstand(externe link). Wanneer u op deze site komt, kiest u voor 'Zoek in lijst met plannen' en kies dan voor 'Welstandsnota 2012'. 

Vragen?

Heeft u vragen over cultureel erfgoed? Stuur dat een e-mail naar erfgoed@wassenaar.nl