Zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Het is al het afval dat - bewust of onbewust - is achtergelaten of beland op plekken waar het niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in de natuur. Zwerfafval bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsafval zoals snoepwikkels, flesjes, blikjes en patatbakjes. Het voorkomen van zwerfafval is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar ook bij het opruimen ervan kan iedereen helpen.  

Feiten en cijfers

Veel zwerfafval blijft oneindig liggen als het niet opgeruimd wordt. Het gaat dan om afval van glas, aluminium, plastic (zoals petflesjes) of waar microplastics in zitten (sigarettenpeuken). Afval van plastic verbrokkelt, maar de microplastics blijven altijd aanwezig. Andere afvalsoorten breken wel af, maar de afbreektijd kan erg verschillen. Een aantal cijfers op een rijtje:

Zelf in actie komen

Wilt u zelf in actie komen bijvoorbeeld door zwerfafval op te ruimen? Dat wordt gewaardeerd! Niet alleen door de gemeente, maar ook door buurtbewoners. Het rapen van alle beetjes helpt. Ook andere initiatieven zijn welkom. Heeft u een vraag, of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de gemeente via 14070. Wij helpen u graag verder.

De Wassenaarse bermbrigade

Wil je net als wij dat de Wassenaarse bermen en straten niet zijn overwoekerd door blikjes, mondkapjes, zakdoeken, sigarettenpeuken en veel plastic rommel? Sluit je aan! De Wassenaarse Berm Brigade is een groep vrijwilligers van meer dan dertig personen, die zich inzet om Wassenaar schoner te maken. We maken via onze Facebookpagina(externe link) en/of Whatsapp afspraken om gezamenlijk buurten en wijken van Wassenaar aan te pakken. We doen dat iedere zaterdagmorgen, maar je kunt ook af en toe met ons mee doen. Want we weten: zwerfvuil trekt vuil aan- en dat willen we voorkomen. Sommige bermbrigadiers gebruiken bij het opruimen de app Helemaal Groen. Met deze app kun je zien waar er onlangs in Wassenaar is schoon gemaakt. Wil je een keer meedoen met ons? Meld je aan bij Maria Bellekom – Vogels 06 5135 9334. Wij zorgen voor materialen, zoals prikkers, handschoen en vuilniszakken.

Wat doet de gemeente aan zwerfafval?

In gemeente Wassenaar zorgen eigen medewerkers ervoor dat de straten worden gereinigd en geprikt. Wekelijks worden ongeveer 15 volle vuilniszakken met zwerfafval gevuld. Daarnaast worden de 420 afvalbakken (exclusief het strand) die de gemeente telt wekelijks geleegd. Op strand loopt al enkele jaren met succes het zwerfafvalproject Grondstofjutters(externe link). Hier kunt u als strandbezoeker ook aan meedoen!  Door educatieprogramma’s, het ondersteunen van lokale initiatieven en zwerfafvalcommunicatie wil de gemeente zwerfafval meer voorkomen alsook inwoners stimuleren zelf zwerfafval te rapen.

Ervaart u overlast van zwerfafval en hebt u hulp nodig van de gemeente om dit te verhelpen? Dan kunt u dit via ons meldingen systeem van de gemeente (externe link)melden.

Meer weten over zwerfafval en de gevolgen ervan?

Kijk dan eens op