Wat is het?

De gemeente kent speciale standplaatsen voor woonwagens. Deze standplaatsen en woonwagens zijn in particulier bezit. De gemeente Wassenaar is niet voornemens uitbreiding van het aantal standplaatsen (nieuwbouw) toe te staan.

Inschrijving voor een standplaats is niet mogelijk in Wassenaar . U kunt u zich inschrijven voor het woonwagenregister in een van de Haaglandengemeenten met huurstandplaatsen. Meer informatie vind u op de website(s) van de desbetreffende gemeente(n).

Heeft deze informatie u geholpen?