Wat is het?

Wilt u uw gebouw splitsen in appartementsrechten en betreft het woningen die een huurprijs hebben onder de huurliberalisatiegrens(externe link) In dat geval kunt u op grond van artikel 22 van de Huisvestingswet een splitsingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u uw woning mag splitsen. Hierbij houdt zij rekening met:

  • de verdeling van woonruimte in de gemeente
  • splitsen van de woning mag stadsvernieuwing niet in de weg staan
  • of de woning geschikt is om te splitsen

Wat moet ik doen?

Wat moet ik meenemen?

  • een splitsingsplan
  • een taxatierapport

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

DigiD linkWS-2146-1 Woning splitsen met DigiD

Heeft deze informatie u geholpen?