Wat is het?

Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden. 

Als u op een andere plek wilt kamperen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt een ontheffing voor wildkamperen aan bij de gemeente.

Direct online regelen

DigiD De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

PU-2111-1 Kamperen buiten het kampeerterrein met DigiD