Wijzigen registratiegegevens LRK

Wat is het?

Wilt u de gegevens wijzigen zoals deze in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan? Wijzigingen van de gegevens van een kindercentrum, gastouderbureau of voorzieningen gastouderopvang moet u vooraf melden bij de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • een uitbreiding van het aantal kindplaatsen;
 • een wijziging van telefoonnummer;
 • het stoppen van de exploitatie.

Hoe werkt het?

De wijziging

 • De houder moet het wijzigingsverzoek 8 weken voor de gewenste wijzigingsdatum indienen. De gemeente beoordeelt of er een onderzoek moet plaatsvinden.
 • De gemeente besluit binnen acht weken of de wijziging kan plaatsvinden en kan worden geregistreerd.
 • Voor sommige wijzigingen (zoals een telefoonnummer) wordt geen besluit afgegeven. De gemeente informeert u als de wijziging is opgenomen in het LRK.
 • Uitbreiding kindplaatsen bij een kindercentrum? Check voorafgaand aan het verzoek, of de locatie voldoet aan de overige regelgeving en u een geldige omgevingsvergunning Brandveilig gebruik gebouw kunt overleggen.

Controle

Uw wijziging wordt gecontroleerd op basis van uw identiteitsgegevens en uw gegevens in het Handelsregister. Zorg daarom dat uw vermelding in het Handelsregister actueel is.

Toetsing

Als uw aanvraag juist en volledig is en er een onderzoek noodzakelijk is, neemt de toezichthouder (GGD) contact op met de houder voor een onderzoek. In het onderzoek wordt beoordeeld of de gewenste wijziging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang zijn opgenomen. Hierbij wordt ook gekeken naar andere regelgeving en/of eerdere handhaving. Nadat het rapport van de toezichthouder is vastgesteld, neemt de gemeente een besluit.

Indien er geen onderzoek noodzakelijk is neemt de gemeente direct een besluit.

Bij een positief besluit wordt de wijziging geregistreerd in het LRK.

Wijzigingen bij (voorzieningen) gastouderopvang

De gastouder moet wijzigingen bij het gastouderbureau melden. Het gastouderbureau geeft wijzigingen voor gastouderopvang door aan de gemeente. Gebruik hiervoor de formulieren op deze pagina.

Wijziging extra bemiddelingsrelatie

Als het gastouderbureau een bemiddelingsrelatie aangaat met een reeds geregistreerde gastouder op een adres dat al is geregistreerd, dan kunt u dit aanvragen via een wijzigingsformulier. Let hierbij op het volgende:

 • De wijziging moet worden ingediend acht weken voordat u wilt bemiddelen tussen de vraag- en de gastouder. Bemiddeling mag nog niet plaatsvinden voordat hiervoor een besluit is afgegeven.
 • De bemiddeling wordt geregistreerd per locatie, en niet per gastouder. Gaat u voor alle locaties bemiddelen, stuur dan voor elke locatie een apart wijzigingsformulier. Gaat u bemiddelen voor een locatie die nog niet is opgenomen in het register, doe dan hiervoor een aanvraag.
 • U kunt geen wijzigingen doorgeven voor locaties waar u niet aan gekoppeld bent. Koppeling en wijziging van andere gegevens (bijvoorbeeld van het aantal kindplaatsen) kunnen niet tegelijkertijd. Wacht eerst het besluit af dat u mag bemiddelen, en verzoek dan om de gegevens te wijzigen.

Wijziging kindplaatsen

Voor de wijziging van het aantal kindplaatsen dient het gastouderbureau een wijzigingsformulier in te dienen. Let hierbij op het volgende:

 • De wijziging moet acht weken van te voren worden ingediend. De uitbreiding mag pas plaatsvinden nadat hier een positief besluit is afgegeven.
 • De toezichthouder kan een onderzoek uitvoeren of de wijziging kan plaatsvinden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de beschikbare ruimte, maar ook naar de mogelijkheid om verantwoorde kinderopvang aan te bieden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of het wel mogelijk is om met het aantal kinderen veilig naar buiten te gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het aantal kinderen (maximaal 6) waarbij nog sprake is van kwalitatieve opvang.

Beëindiging bemiddelingsrelatie

Vergeet niet tijdig de beëindiging van een bemiddelingsrelatie door te geven. Bij het toezicht op uw gastouderbureau wordt gekeken naar de bij u geregistreerde gastouders. Staan er gastouders aan u gekoppeld waar u eigenlijk geen werkzaamheden meer voor uitvoert, dan kunnen deze wel worden meegenomen in het onderzoek naar het aantal bemiddelingsmedewerkers dat nodig is, en of u de verplichte bezoeken heeft uitgevoerd.

Overige wijzigingen

Voor sommige wijzigingen (zoals een telefoonnummer) geeft de gemeente geen besluit af. De gemeente informeert u als de wijziging is opgenomen. Deze wijzigingen geeft u door aan de gemeente.

Ingangsdatum wijziging

Voor de meeste wijzigingen wordt een besluit opgesteld. Soms voorafgegaan door een onderzoek door de toezichthouder. De wijziging is pas geldig na registratie in LRK.

Gegevens aanpassen

De gemeente kan ambtshalve besluiten de gegevens in het register aan te passen, als die niet overeenkomen met de praktijk.

Wat moet ik doen?

Het wijzigingsformulier

U kunt het wijzigingsformulier ingevuld en ondertekend met de bijlagen mailen naar gemeente@wassenaar.nl

Het formulier en de bijbehorende toelichting 

Van dit formulier bevat de benodigde informatie voor uw wijzigingsverzoek. Maak gebruik van de onderstaande link van de Rijksoverheid voor het meest recente wijzigingsformulier.

Wijzigingsformulier kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Wijzigingsformulier gastouderbureau

Wijzigingsformulier gastouder

Wat kost het?

Er zijn geen leges verschuldigd.

Heeft deze informatie u geholpen?