De wijkmanager onderzoekt wat er in de wijk speelt en bepaalt samen met bewoners en organisaties wat er moet gebeuren om de wijk te verbeteren. Daarnaast zorgt de wijkmanager ervoor dat uw vragen en ideeën bij de juiste persoon of organisatie terechtkomen. De wijkmanager onderhoudt contacten tussen de wijkbewoners, gemeente, politie en welzijnsorganisaties, waaronder de jongerenwerker.

Wijkmanager Berty Koemans

Telefoon: 088 - 65 49 676 | 06 - 500 64 827
Email: bkoemans@wassenaar.nl

Wijkmanager Danja Vocke

Telefoon: 06 - 21 18 16 32
E-mail: dvocke@wassenaar.nl