De wijkmanager onderzoekt wat er in de wijk speelt en bepaalt samen met bewoners en organisaties wat er moet gebeuren om de wijk te verbeteren. Daarnaast zorgt de wijkmanager ervoor dat uw vragen en ideeën bij de juiste persoon of organisatie terechtkomen. De wijkmanager onderhoudt contacten tussen de wijkbewoners, gemeente, politie en welzijnsorganisaties, waaronder de jongerenwerker.

Iets niet in orde in uw buurt?

De wijkmanager lost geen meldingen in de openbare ruimte op. Als u last heeft van losliggende stoeptegels, parkeerhinder heeft in uw buurt of een kapotte lantaarnpaal ziet, dan kunt u dit doorgeven via het de website(externe link), de mijngemeenteapp (Apple(externe link) of Android(externe link)) of het klant contact centrum via 14 070.

Wassenaar zijn we samen

Om wijken en buurten met elkaar en met maatschappelijke partners in de gemeente te verbinden organiseren de wijkmanagers samen met actieve buurt en wijkverenigingen de bijeenkomsten Wassenaar zijn we samen. Hier staat elkaar ontmoeten en van elkaar leren en elkaar inspireren centraal. Wilt u ook eens een bijeenkomst bijwonen? Meld u aan via uw wijkvereniging of stuur een mail naar wijkmanagement@wassenaar.nl.

Wijkinitiatieven

Heeft u een idee voor een (wijk)initiatief? Denk bijvoorbeeld aan het groen maken van uw straat, het opknappen van een speelplein of wellicht wilt u iets doen voor kinderen of ouderen in uw straat? Elk idee is van harte welkom. Kunt u bij uw idee wat hulp gebruiken neem dan contact op met de wijkmanager.

Buurt- en wijkverenigingen

Een overzicht van alle buurt- en wijkverenigingen in Wassenaar vindt u onderaan deze pagina. Wilt u contact met het bestuur van een wijkvereniging? Stuur dan een mail naar wijkmanagement@wassenaar.nl.

Contact

Wijkmanager voor alle wijken in Wassenaar is Berty Koemans.

Telefoon: 088 - 65 49 676
Mobiel: 06 - 500 64 827
Email: bkoemans@wassenaar.nl

Documenten