Portefeuille Sociaal domein, wonen en onderwijs

2de locoburgemeester | Partij: D66 en PvdA

Sociaal Domein

 • Jeugdzorg
 • Wet maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen
 • Volkshuisvesting (incl. projecten en prestatieafspraken woningbouwcorporaties)
 • Ouderenbeleid 
 • Participatiewet (inkomensdeel)
 • Wet Inburgering
 • Uitvoering DVO Sociaal Domein
 • Armoedebestrijding
 • Schuldhulpverlening
 • Voedselbank

Wonen

 • Woonvisie/Woonzorgvisie
 • Project Den Deijl
 • Project Ontwikkeling locatie Gemeentewerf
 • Project ANWB 
 • Project Kerkehout
 • Project uitbreiden woonwagenplaatsen
 • Beschermd wonen

Onderwijs

 • Onderwijsbeleid en laaggeletterdheid
 • Wassenaars onderwijs en Schooladviesdienst (SAD)
 • Integraal Huisvestingsplan (IHP) en evt. daaruit volgende projecten
 • Leerplicht en RMC-functie
 • Leerlingenvervoer
 • Voor- en vroegschoolse educatie

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

 • GR GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden plv, AB-lid
 • GR Kust-, Duin en Bollenstreek (werkbedrijf Provalu) AB-lid
 • GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter a.i. Koninklijke Vereniging van Eervol Ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht

Algemene contactinformatie

AanspreektitelDhr.
InitialenR.
VoornaamRitske
AchternaamBloemendaal
E-mailadresbestuurssecretariaat@wassenaar.nl
Telefoonnummer088 - 65 49 206
Wethouder sinds14 maart 2023
Portretfoto wethouder Ritske Bloemendaal in hoge resolutie.