De maximum snelheid van een 30 km/uur zone wordt aan de randen van de zone met een zonebord aangegeven. De maximumsnelheid geldt binnen de gehele zone, tot het verkeersbord einde 30 km/uur zone. Dit betekent dat niet na elke kruising of in elke straat een verkeersbord staat die de maximumsnelheid aangeeft.

Binnen een 30 km/uur zone geldt, uiteraard, de maximumsnelheid van 30 km/uur. De kruispunten zijn meestal gelijkwaardig waarbij de bestuurders van rechts voorrang hebben. Fietsverkeer en autoverkeer maken meestal gebruik van dezelfde rijbaan. Er zijn wel uitzonderingssituaties waarbij op sommige kruispunten de voorrang wel geregeld is of er een apart fietspad is aangelegd.

In enkele wijken en buurten is de 30 km/uur zone gecombineerd met een parkeerverbodzone. In dit geval mag er niet buiten de parkeervakken worden geparkeerd.