Onder 'laden en lossen' verstaan we de tijd die nodig is om de goederen (spullen) in of uit te laden. Het in- en uit laten stappen van personen valt hier niet onder. Het opladen van elektrische auto’s valt hier ook niet onder.

Parkeren is wanneer een voertuig langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen. Het wachten op een passagier die bijvoorbeeld een snelle boodschap doet valt ook onder parkeren, ongeacht of de bestuurder aanwezig wel of niet aanwezig is in het voertuig.