Deel uit maken van de samenleving en meedoen is voor veel mensen belangrijk. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoor­beeld omdat u door een beperking, ziekte of uw leeftijd niet alles zelf kunt doen. Hier leest u meer over de Wmo en de werkwijze.

Samen onderzoeken naar wat u nodig heeft

Heeft u ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen, verplaatsen en vervoer, het schoon houden van uw woning, uw daginvulling en/of het veilig gebruik kunnen maken van uw woning. Kunt u niet alles meer zelf door uw leeftijd? Dan kan de gemeente/het sociaal team/de Wmo consulent met u onderzoeken wat u nodig heeft. Daarvoor heeft de gemeente eerst een gesprek met u. Dat gesprek wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd. Zij kunnen u doorsturen naar een welzijns- of vrijwilligersorganisatie. Soms kunt u ook zelf iets kopen of lenen dat uw dagelijks leven wat makkelijker maakt. Lukt het niet om uw problemen op die manier op te lossen? Dan kijkt de gemeente samen met u of hulp via de Wmo nodig is. 

Tijdens het gesprek gaat het onder andere over:

 • uw persoonlijke situatie
 • wat u zelf al heeft gedaan om de problemen op te lossen
 • wat u zelf nog kunt doen
 • wat mensen om u heen voor u kunnen doen

Het kan prettig zijn als er nog iemand aanwezig is bij dit gesprek. Vraag daarom gerust een familielid, vriend of kennis bij dit gesprek. U kunt ook de hulp inroepen van een onaf­hankelijke cliëntondersteuner.

Hulp voor wie dat nodig heeft

Met het geven van een indicatie vanuit de Wmo ondersteunt de gemeente u met hulp en zorg die nodig is in uw dagelijks leven. Helaas kan de gemeente niet alle problemen oplossen en daar de kosten van dragen. Wilt u weten waar de gemeente u bij kan helpen of hulp bij uw dagelijks leven? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Waar kijkt de gemeente naar bij een Wmo-melding?

Heeft u een Wmo-melding gedaan? Dan beoordeelt de gemeente uw melding. Hierbij kijkt zij naar:

 • Uw eigen mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf heeft gedaan om voor een oplossing te zorgen en welke eigen mogelijkheden u heeft gebruikt.
 • Uw sociale netwerk. Kunt hulp krijgen van familie of vrienden? Dan zou het fijn zijn als u die eerst raadpleegt. 
 • Voorliggende en algemene voorzieningen. Als u voorzieningen op een andere manier vergoed kan krijgen, zoals bij een zorgverzekering dan wilt de gemeente graag dat u dit eerst doet.
 • Uw voorbereiding op de toekomst. Weet u op dit moment al dat u in de toekomst hulp nodig heeft? Dan zou het fijn zijn als u daar al rekening mee houdt. Bijvoorbeeld door op tijd te zoeken naar een andere woning. Of te sparen voor aanpassingen in een woning. Maar ook het op tijd regelen van hulp na een operatie is handig om van tevoren regelen.
 • De goedkoopste oplossing. Is er voor een melding meer dan één voorziening die voor een oplossing kan zorgen? Dan kiest de gemeente voor de goedkoopste oplossing.

U ontvangt een verslag van het gesprek

De Wmo-consulent maakt een verslag van het gesprek. In het verslag staat waar u ondersteu­ning bij nodig heeft, wat u zelf kunt doen en welke afspraken u samen heeft gemaakt. U ontvangt dit verslag binnen enkele weken.

Aanvraag van de Wmo-voorziening

Bent u het eens met het verslag en het voorstel? Dan ondertekent u het verslag en stuurt het terug. Dit geldt dan als de aanvraag voor uw Wmo-voorziening.

We gaan ervan uit dat we samen een oplossing vinden. Een gesprek leidt niet altijd tot een aanvraag van een Wmo-voorziening, soms is er een beter alternatief. Als u het niet eens bent met het verslag en het voorstel, dan kunt u bezwaar maken.

Zie ook

Beleidsregels Wmo
Verordening Wmo

Wat kost hulp via de Wmo?

Krijgt u hulp via de Wmo? Dan moet u soms zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 19 per maand (tarief 2022). U betaalt deze eigen bijdrage voor:

 • hulp bij het huishouden
 • hulpmiddelen
 • woningaanpassingen
 • beschermd wonen
 • sommige algemene voorzieningen

Er zijn uitzonderingen op het betalen van de eigen bijdrage. Kijk op www.hetcak.nl(externe link) of bel naar 0800-1925 voor actuele informatie.

Wilt u een Wmo-melding doen of heeft u nog vragen?

U kunt op verschillende manieren uw ondersteuningsvraag melden of uw vraag stellen.

 • Vul het meldingsformulier Wmo in.
 • Stuur een e-mail naar wmo@wassenaar.nl of een brief naar Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Vermeld in uw bericht dat het om een Wmo-melding gaat.
 • Tijdens kantooruren kunt u bellen naar telefoonnummer 14070. Is uw vraag niet direct te beantwoorden? Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt telefonisch ook een afspraak maken voor een gesprek met een consulent.

Veelgestelde vragen Wmo

Wanneer ben ik aan de beurt?

Als u een Wmo-melding heeft gedaan, neemt een Wmo-consulent vanzelf contact met u op. Dat duurt op dit moment zo’n zes tot acht weken. Dit staat ook in de ontvangstbevestiging die u van ons heeft gekregen. De gemeente ontvangt veel Wmo-meldingen. Hierdoor is er een wachtlijst. U komt echt aan de beurt, alleen duurt het helaas wat langer. Het helpt niet om de gemeente te bellen. 

Heeft u geen ontvangstbevestiging gekregen na uw Wmo-melding? Neem dan contact met ons op of doe de melding opnieuw. 

Hoe lang duurt het voordat ik mijn hulpmiddel krijg?

Als u van ons heeft gehoord dat u een hulpmiddel krijgt (scootmobiel, rolstoel, tillift, et cetera), dan neemt de  leverancier vanzelf contact met u op. Maar veel leveranciers hebben op dit moment te maken met een tekort aan personeel en onderdelen. Daardoor moet u soms langer wachten op uw hulpmiddel. Als u toch wil weten hoe lang het ongeveer gaat duren, neem dan contact op met de leverancier. De contactgegevens vindt u in de brief van de gemeente (de beschikking).

Hoe lang duurt het voordat mijn huishoudelijke ondersteuning start?

Als u van ons heeft gehoord dat u huishoudelijke hulp krijgt via de Wmo, dan neemt de zorgaanbieder vanzelf contact met u op. Maar veel zorgaanbieders hebben op dit moment te maken met een tekort aan personeel. Onder andere omdat steeds meer mensen huishoudelijke ondersteuning aanvragen via de Wmo. Het kan daarom langer duren voordat uw huishoudelijke hulp start. Als u toch wilt weten hoe lang het ongeveer gaat duren, neem dan contact op met de zorgaanbieder. De contactgegevens vindt u in de brief van de gemeente (de beschikking).

Kan ik met spoed een Wmo-voorziening krijgen?

Nee helaas is dat niet mogelijk. Heeft u huishoudelijke hulp nodig, komt u de trap niet meer op of kunt u niet meer zelf fietsen/autorijden? Bijvoorbeeld door een ongeluk, een operatie of een snelle achteruitgang in uw gezondheid. In dat geval kan de Wmo dat niet meteen oplossen. U kunt op dat moment natuurlijk wel een Wmo-melding doen. Een Wmo-consulent neemt dan na zes tot acht weken contact met u op om uw situatie te bespreken. Hieronder leest u een aantal voorbeelden met (tijdelijke) oplossingen voor mogelijke problemen.

Voorbeeld: u heeft met spoed een traplift nodig.
Een traplift is nooit spoedeisend, omdat beneden slapen een optie is. Eventueel in een hoog-laagbed met persoonlijke verzorging en/of betaald door uw zorgverzekeraar. 

Voorbeeld: u heeft met spoed een elektrische driewielfiets nodig.
Als u door een beperking of uw leeftijd niet meer zo makkelijk beweegt, kunt u het beste advies vragen bij een fysiotherapeut of ergotherapeut. Een elektrische driewielfiets of ander vervoermiddel is nooit spoedeisend. Er zijn namelijk andere manieren om te reizen. Denk aan een autorit met een familielid of bekende, lopen, de taxi, de bus, de bij-Bus, AutoMaatje of het Rode Kruis voor een rit naar het ziekenhuis.
Als u vervoer op maat nodig heeft om naar uw werk of naar school (opleiding) te gaan, kunt u contact opnemen met het UWV.

Voorbeeld: u heeft met spoed een regiotaxipas of extra ritten nodig.
Ook een regiotaxipas is nooit spoedeisend. U kunt namelijk ook zonder regiotaxipas gebruik maken van de regiotaxi. U betaalt dan het gewone tarief, zonder korting. Ook zijn er andere manieren om te reizen. Denk aan een autorit met een familielid of bekende, de bus, de Bijbus, AutoMaatje of het Rode Kruis voor een rit naar het ziekenhuis. Als u voor een langere periode een oplossing zoekt om van A naar B te komen, is (uitbreiding van) de Regiotaxi een optie.

Voorbeeld: u heeft met spoed huishoudelijke hulp nodig.
Ook huishoudelijke hulp is nooit spoedeisend. Als u met spoed hulp nodig heeft bij het huishouden kunt u bijvoorbeeld met vrienden, familie of door (tijdelijke) schoonmaakster vragen. Daarnaast zijn een deel van de huishoudelijke taken uitstelbaar, denk aan het wassen van de ramen.

Kan ik via de Wmo subsidie krijgen voor een traplift?

Nee, u kunt geen subsidie voor een traplift krijgen. De gemeente kan wel met u meedenken over de toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van bepaalde kamers in uw huis. U krijgt alleen een traplift via de Wmo als uit het keukentafelgesprek en het aanvullende onderzoek blijkt dat er geen andere oplossing is. Een traplift is een dure voorziening die de gemeente geeft als er geen andere oplossing is. En alleen als u de bereikbaarheid van uw slaapkamer, wc en badkamer niet anders kunt organiseren. 

Blijf zolang mogelijk traplopen met een extra trapleuning of advies van een ergotherapeut 
Met een extra trapleuning is het een stuk makkelijker én veiliger om de trap op en af te lopen. Bovendien is het goed om zo lang mogelijk te bewegen. U kunt een kant-en-klare trapleuning kopen of op maat laten maken. U kunt ook een afspraak maken met een ergotherapeut. Een ergotherapeut kijkt met u mee hoe u in uw situatie veilig kunt traplopen. Een ergotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekering. Misschien betaalt u wel een eigen risico. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u hier vragen over heeft.

Verplaats de slaapkamer, wc en/of badkamer naar de benedenverdieping
Als traplopen echt niet meer gaat, kunt u misschien uw slaapkamer (tijdelijk) naar de benedenverdieping verplaatsen. Of een extra wc of badkamer laten maken. 

Verhuis naar een (kleiner) huis zonder trappen 
Het kan zijn dat verhuizen in uw situatie de beste oplossing is. Soms past het huis waar u nu in woont niet meer bij uw leven van nu of straks. We weten dat het niet voor iedereen makkelijk is om een nieuw huur- of koophuis te vinden. Toch is het goed om wel na te denken over deze oplossing.

Kan ik via de Wmo hulp krijgen bij het huishouden?

Ja, maar alleen als u dit door een beperking of uw leeftijd niet meer zelf kunt én als u de hulp bij het huishouden niet op een andere manier kunt organiseren. Houd er rekening mee dat er een groot tekort is aan personeel bij de organisaties waarmee de gemeente werkt. Als uit keukentafelgesprek en het aanvullende onderzoek blijkt dat huishoudelijke hulp via de Wmo in uw situatie nodig is, kan het daarom alsnog een aantal weken of maanden duren voordat de hulp start. Voordat u een Wmo-melding doet, kunt alvast nadenken over andere oplossingen.

Vraag familie, buren of vrienden om hulp

Vraag eerst of iemand die u kent, u kan helpen. Dit kan een huisgenoot, familielid, buur, vriend of kennis zijn. Misschien kan een van hen een keer per week de was doen of de badkamer schoonmaken.

Zoek een betaalde schoonmaakster of huishoudelijke hulp

U kunt ook een schoonmaakhulp inhuren. Vaak kennen buren, familieleden of vrienden wel iemand die ze kunnen aanraden. En soms hangen er advertenties op het prikbord van de supermarkt. Meestal vraagt een schoonmaakhulp tussen de 12,50 en 20 euro per uur. 

Kan ik via de Wmo een elektrische (bak)fiets krijgen?

Nee. Als u door een beperking of uw leeftijd niet meer op een gewone fiets kunt fietsen, moet u zelf een (tweedehands) elektrische fiets kopen. De gemeente ziet een elektrische fiets namelijk als een ‘gewoon’ product. We noemen dit ook wel een algemeen gebruikelijke voorziening. Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn gewoon in de winkel verkrijgbaar, niet speciaal bedoeld voor mensen met beperkingen, niet veel duurder dan vergelijkbare producten en/of het is een product dat de meeste mensen zelf kunnen betalen of waar ze voor kunnen sparen.

Andere voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: wandbeugels voor badkamer of wc, een verhoogde wc, een intercom, een brommobiel (kleine auto die maximaal 45 kilometer per uur rijdt), een elektrische garagedeuropener en een antislipvloer voor de badkamer. De volledige lijst van algemeen gebruikelijke voorzieningen vindt u in de bijlage van de Beleidsregels Wmo (pagina 85). 

Kan ik via de Wmo wandbeugels voor de badkamer en wc krijgen?

Nee. Als u door beperking of leeftijd steun nodig heeft in de badkamer of de wc, moet u zelf (tweedehands) wandbeugels kopen. De gemeente ziet wandbeugels namelijk als een ‘gewoon’ product. We noemen dit ook wel een algemeen gebruikelijke voorziening. Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn gewoon in de winkel verkrijgbaar, niet speciaal bedoeld voor mensen met beperkingen, niet veel duurder dan vergelijkbare producten en/of het is een product dat de meeste mensen zelf kunnen betalen of waar ze voor kunnen sparen.

Andere voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: een elektrische fiets, een verhoogde wc, een intercom, een brommobiel (kleine auto die maximaal 45 kilometer per uur rijdt), een elektrische garagedeuropener en een antislipvloer voor de badkamer. De volledige lijst van algemeen gebruikelijke voorzieningen vindt u in de bijlage van de Beleidsregels Wmo (pagina 85). 

Kan ik via de Wmo hulp krijgen bij het koken en het doen van boodschappen?

Nee. De Wmo is er niet voor hulp bij het koken en in principe ook niet voor hulp bij het doen van de boodschappen. Als het u niet (meer) lukt om de dagelijkse boodschappen te doen en eten te maken, kunt u het volgende doen:

Vraag familie, buren of vrienden om hulp

Vraag aan iemand die u kent, of hij/zij u kan helpen. Dit kan een huisgenoot, familielid, buur, vriend of kennis zijn. Misschien kan iemand af en toe een maaltijd brengen, een keer komen koken of u helpen met de boodschappen. En misschien kunt u af en toe mee-eten met anderen. 

Laat uw boodschappen en/of maaltijden thuis bezorgen 

Er zijn verschillende organisaties die verse maaltijden en boodschappen bij u thuis bezorgen. Denk aan de grotere supermarkten of Eten met gemak. 

Vraag een vrijwilliger om hulp

U kunt aan Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) vragen of er een vrijwilliger is die u kan helpen bij het doen van de boodschappen. Er moet wel een vrijwilliger beschikbaar zijn.