Deel uit maken van de samenleving en meedoen is voor veel mensen belangrijk. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoor­beeld omdat u door een beperking, ziekte of uw leeftijd niet alles zelf kunt doen. Hier leest u meer over de Wmo en de werkwijze.

Samen onderzoeken wat écht nodig is

Vaak zijn oplossingen heel dichtbij. Meestal kunnen familie, vrienden, kennissen en buren de hulp geven die nodig is. De gemeente kan u ook doorsturen naar een welzijns- of vrijwilligersorganisatie. En soms kunt u zelf iets kopen of lenen dat uw dagelijks leven wat makkelijker maakt. Lukt het écht niet om uw problemen op die manier op te lossen? De gemeente kijkt dan samen met u of hulp via de Wmo nodig is. Daarvoor heeft de gemeente eerst een gesprek met u. Dat gesprek wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd.

Tijdens het gesprek gaat het onder andere over:

 • uw persoonlijke situatie
 • wat u zelf al heeft gedaan om de problemen op te lossen
 • wat u zelf nog kunt doen
 • wat mensen om u heen voor u kunnen doen

Het kan prettig zijn als er nog iemand aanwezig is bij dit gesprek. Vraag daarom gerust een familielid, vriend of kennis bij dit gesprek. U kunt ook de hulp inroepen van een onaf­hankelijke cliëntondersteuner.

Hulp voor wie dat echt nodig heeft

Bij het leveren van hulp via de Wmo let de gemeente op de kosten. Dat betekent dat zij niet alle problemen kan oplossen. Sommige problemen of beperkingen moet u helaas accepteren. Hoe vervelend dat ook is. Maar de gemeente helpt u wel om zoveel mogelijk verder te kunnen met uw dagelijks leven. Met hulp en zorg die écht nodig is. Wilt u de gemeente vragen om hulp bij uw dagelijks leven? Doe dan een Wmo-melding.

Waar kijkt de gemeente naar bij een Wmo-melding?

Heeft u een Wmo-melding gedaan? Dan beoordeelt de gemeente uw melding. Hierbij kijkt zij naar:

 • Uw voorbereiding op de toekomst. Weet u nu al dat u in de toekomst hulp nodig heeft? Dan verwacht de gemeente dat u daar nu al rekening mee houdt. Bijvoorbeeld door op tijd te zoeken naar een andere woning. Of te sparen voor aanpassingen in een woning. Maar ook het op tijd regelen van hulp na een operatie.
 • Uw eigen mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf heeft gedaan om voor een oplossing te zorgen en welke eigen mogelijkheden u heeft gebruikt.
 • Uw wensen. Wat u wilt is belangrijk, maar geeft niet altijd de doorslag. De gemeente vraagt altijd wat u als oplossing wilt. Helaas kan zij daar niet altijd helemaal rekening mee houden. De oplossing moet wel uit te voeren zijn. En betaalbaar blijven.
 • Uw mogelijkheden. De gemeente lost niet alles op. Heeft u beperkingen? Maar kunt u zonder hulp van de gemeente meedoen aan het dagelijks leven? Dan hoeft de gemeente niet alles op te lossen. Zij heeft geen compensatieplicht als iemand zelf nog kan meedoen.
 • De goedkoopste oplossing. Is er voor een melding meer dan één voorziening die voor een oplossing kan zorgen? Dan kiest de gemeente voor de goedkoopste oplossing.

U ontvangt een verslag van het gesprek

De Wmo-consulent maakt een verslag van het gesprek. In het verslag staat waar u ondersteu­ning bij nodig heeft, wat u zelf kunt doen en welke afspraken u samen heeft gemaakt. U ontvangt dit verslag binnen enkele weken.

Aanvraag van de Wmo-voorziening

Bent u het eens met het verslag en het voorstel? Dan ondertekent u het verslag en stuurt het terug. Dit geldt dan als de aanvraag voor uw Wmo-voorziening.

We gaan ervan uit dat we samen een oplossing vinden. Een gesprek leidt niet altijd tot een aanvraag van een Wmo-voorziening, soms is er een beter alternatief. Als u het niet eens bent met het verslag en het voorstel, dan kunt u bezwaar maken.

Zie ook

Beleidsregels Wmo
Verordening Wmo

Wat kost hulp via de Wmo?

Krijgt u hulp via de Wmo? Dan moet u soms zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 19 per maand (tarief 2022). U betaalt deze eigen bijdrage voor:

 • hulp bij het huishouden
 • hulpmiddelen
 • woningaanpassingen
 • beschermd wonen
 • sommige algemene voorzieningen

Er zijn uitzonderingen op het betalen van de eigen bijdrage. Kijk op www.hetcak.nl(externe link) of bel naar 0800-1925 voor actuele informatie.

Wilt u een Wmo-melding doen of heeft u nog vragen?

U kunt op verschillende manieren uw ondersteuningsvraag melden of uw vraag stellen.

 • Vul het meldingsformulier in op www.wassenaar.nl/wmo
 • Stuur een e-mail naar wmo@wassenaar.nl of een brief naar Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Vermeld in uw bericht dat het om een Wmo-melding gaat.
 • Tijdens kantooruren kunt u bellen naar telefoonnummer 14070. Is uw vraag niet direct te beantwoorden? Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt telefonisch ook een afspraak maken voor een gesprek met een consulent.

Veelgestelde vragen Wmo

Wanneer ben ik aan de beurt?

Als u een Wmo-melding heeft gedaan, neemt een Wmo-consulent vanzelf contact met u op. Dat duurt op dit moment zo’n zes tot acht weken. Dit staat ook in de ontvangstbevestiging die u van ons heeft gekregen. De gemeente ontvangt veel Wmo-meldingen. Hierdoor is er een wachtlijst. U komt echt aan de beurt, alleen duurt het helaas wat langer. Het helpt niet om de gemeente te bellen. 

Heeft u geen ontvangstbevestiging gekregen na uw Wmo-melding? Neem dan contact met ons op of doe de melding opnieuw. 
 

Hoe lang duurt het voordat ik mijn hulpmiddel krijg?

Als u van ons heeft gehoord dat u een hulpmiddel krijgt (scootmobiel, rolstoel, tillift, et cetera), dan neemt de  leverancier vanzelf contact met u op. Maar veel leveranciers hebben op dit moment te maken met een tekort aan personeel en onderdelen. Daardoor moet u soms langer wachten op uw hulpmiddel. Als u toch wil weten hoe lang het ongeveer gaat duren, neem dan contact op met de leverancier. De contactgegevens vindt u in de brief van de gemeente (de beschikking).

Hoe lang duurt het voordat mijn huishoudelijke ondersteuning start?

Als u van ons heeft gehoord dat u huishoudelijke hulp krijgt via de Wmo, dan neemt de zorgaanbieder vanzelf contact met u op. Maar veel zorgaanbieders hebben op dit moment te maken met een tekort aan personeel. Onder andere omdat steeds meer mensen huishoudelijke ondersteuning aanvragen via de Wmo. Het kan daarom langer duren voordat uw huishoudelijke hulp start. Als u toch wilt weten hoe lang het ongeveer gaat duren, neem dan contact op met de zorgaanbieder. De contactgegevens vindt u in de brief van de gemeente (de beschikking).

Kan ik met spoed een Wmo-voorziening krijgen?

Nee. Misschien heeft u opeens huishoudelijke hulp nodig, of u komt de trap niet meer op, of u kunt niet meer zelf fietsen of autorijden. Bijvoorbeeld door een ongeluk, een operatie of een snelle achteruitgang in uw gezondheid. In dat geval zult u dat eerst samen met vrienden, familie of buren moeten oplossen. U kunt op dat moment natuurlijk wel een Wmo-melding doen. Een Wmo-consulent neemt dan na zes tot acht weken contact met u op om uw situatie te bespreken.

Voorbeeld: u wilt met spoed een traplift

Een traplift is nooit spoedeisend, omdat beneden slapen altijd een optie is. Eventueel in een hoog-laagbed met persoonlijke verzorging en/of betaald door uw zorgverzekeraar. We begrijpen dat u het liefst in uw eigen bed slaapt, maar daar kan de gemeente helaas niet altijd voor zorgen. En zeker niet met spoed.

Voorbeeld: u wilt met spoed een elektrische driewielfiets

Ook een elektrische driewielfiets is nooit spoedeisend. Er zijn namelijk altijd andere manieren om te reizen. Denk aan een autorit met een familielid of bekende, lopen, de taxi, de bus, de bij-Bus, AutoMaatje of het Rode Kruis voor een rit naar het ziekenhuis.

We snappen dat u graag in beweging blijft, zeker als het mooi weer is. Maar hiervoor kan de gemeente u geen elektrische driewielfiets geven. Als u door een beperking of uw leeftijd niet meer zo makkelijk beweegt, kunt u het beste advies vragen bij een fysiotherapeut of ergotherapeut.

Als u vervoer op maat nodig heeft om naar uw werk of naar school (opleiding) te gaan, kunt u contact opnemen met het UWV.

Voorbeeld: u wilt met spoed een regiotaxipas of extra ritten

Ook een regiotaxipas is nooit spoedeisend. U kunt namelijk ook zonder regiotaxipas gebruik maken van de regiotaxi. U betaalt dan het gewone tarief, zonder korting. Ook zijn er andere manieren om te reizen. Denk aan een autorit met een familielid of bekende, de bus, de Bijbus, AutoMaatje of het Rode Kruis voor een rit naar het ziekenhuis. En als uw rijbewijs (plotseling) niet verlengd is of als een familielid plotseling is opgenomen in een verpleeghuis, moet u dat eerst zelf proberen op te lossen. Alleen als u voor een langere periode een oplossing zoekt om van A naar B te komen, is (uitbreiding van) de Regiotaxi een optie.

Voorbeeld: u wilt met spoed huishoudelijke hulp 

Ook huishoudelijke hulp is nooit spoedeisend. Als plotseling hulp nodig heeft bij het huishouden, zult u dat eerst zelf moeten oplossen. Bijvoorbeeld met vrienden of familie. Of door (tijdelijk) een schoonmaakster te zoeken. 
 

Kan ik via de Wmo subsidie krijgen voor een traplift?

Nee, u kunt geen subsidie voor een traplift krijgen. De gemeente kan wel met u meedenken over de toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van bepaalde kamers in uw huis. U krijgt alleen een traplift via de Wmo, als uit het keukentafelgesprek en het aanvullende onderzoek blijkt dat er geen andere oplossing is. Een traplift is een dure voorziening die de gemeente alleen geeft als het echt nodig is. En alleen als u de bereikbaarheid van uw slaapkamer, wc en badkamer echt niet anders kunt organiseren. Het is in elk geval belangrijk dat u het gesprek met de gemeente afwacht, en niet zelf de traplift plaatst. Doet u dit wel, dan wijzen wij uw aanvraag automatisch af.  

Voordat u een Wmo-melding doet, kunt alvast nadenken over andere oplossingen.

Blijf zolang mogelijk traplopen met een extra trapleuning of advies van een ergotherapeut 

Met een extra trapleuning is het een stuk makkelijker én veiliger om de trap op en af te lopen. Bovendien is het goed om zo lang mogelijk te bewegen. U kunt een kant-en-klare trapleuning kopen of op maat laten maken. U kunt ook een afspraak maken met een ergotherapeut. Een ergotherapeut kijkt met u mee, hoe u in uw situatie veilig kunt traplopen. Ergotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekering. Misschien betaalt u wel een eigen risico. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u hier vragen over heeft.

Verplaats de slaapkamer, wc en/of badkamer naar de benedenverdieping

Als traplopen echt niet meer gaat, kunt u misschien uw slaapkamer (tijdelijk) naar de benedenverdieping verplaatsen. Of een extra wc of badkamer laten maken. 

Verhuis naar een (kleiner) huis zonder trappen 

Het kan zijn dat verhuizen in uw situatie de beste oplossing is. Soms past het huis waar u nu in woont niet meer bij uw leven van nu of straks. We weten dat het niet voor iedereen makkelijk is om een nieuw huur- of koophuis te vinden. Toch is het goed om wel na te denken over deze oplossing.

Kan ik via de Wmo hulp krijgen bij het huishouden?

Ja, maar alleen als u dit door een beperking of uw leeftijd niet meer zelf kunt én als u de hulp bij het huishouden niet op een andere manier kunt organiseren. Houd er rekening mee dat er een groot tekort is aan personeel bij de organisaties waarmee de gemeente werkt. Als uit keukentafelgesprek en het aanvullende onderzoek blijkt dat huishoudelijke hulp via de Wmo in uw situatie nodig is, kan het daarom alsnog een aantal weken of maanden duren voordat de hulp start. Voordat u een Wmo-melding doet, kunt alvast nadenken over andere oplossingen.

Vraag familie, buren of vrienden om hulp

Vraag eerst of iemand die u kent, u kan helpen. Dit kan een huisgenoot, familielid, buur, vriend of kennis zijn. Misschien kan een van hen een keer per week de was doen of de badkamer schoonmaken.

Zoek een betaalde schoonmaakster of huishoudelijke hulp

U kunt ook een schoonmaakhulp inhuren. Vaak kennen buren, familieleden of vrienden wel iemand die ze kunnen aanraden. En soms hangen er advertenties op het prikbord van de supermarkt. Meestal vraagt een schoonmaakhulp tussen de 12,50 en 20 euro per uur. 

Kan ik via de Wmo een elektrische (bak)fiets krijgen?

Nee. Als u door een beperking of uw leeftijd niet meer op een gewone fiets kunt fietsen, moet u zelf een (tweedehands) elektrische fiets kopen. De gemeente ziet een elektrische fiets namelijk als een ‘gewoon’ product. We noemen dit ook wel een algemeen gebruikelijke voorziening. Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn gewoon in de winkel verkrijgbaar, niet speciaal bedoeld voor mensen met beperkingen, niet veel duurder dan vergelijkbare producten en/of het is een product dat de meeste mensen zelf kunnen betalen of waar ze voor kunnen sparen.

Andere voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: wandbeugels voor badkamer of wc, een verhoogde wc, een intercom, een brommobiel (kleine auto die maximaal 45 kilometer per uur rijdt), een elektrische garagedeuropener en een antislipvloer voor de badkamer. De volledige lijst van algemeen gebruikelijke voorzieningen vindt u in de bijlage van de Beleidsregels Wmo (pagina 85). 

Kan ik via de Wmo wandbeugels voor de badkamer en wc krijgen?

Nee. Als u door beperking of leeftijd steun nodig heeft in de badkamer of de wc, moet u zelf (tweedehands) wandbeugels kopen. De gemeente ziet wandbeugels namelijk als een ‘gewoon’ product. We noemen dit ook wel een algemeen gebruikelijke voorziening. Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn gewoon in de winkel verkrijgbaar, niet speciaal bedoeld voor mensen met beperkingen, niet veel duurder dan vergelijkbare producten en/of het is een product dat de meeste mensen zelf kunnen betalen of waar ze voor kunnen sparen.

Andere voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: een elektrische fiets, een verhoogde wc, een intercom, een brommobiel (kleine auto die maximaal 45 kilometer per uur rijdt), een elektrische garagedeuropener en een antislipvloer voor de badkamer. De volledige lijst van algemeen gebruikelijke voorzieningen vindt u in de bijlage van de Beleidsregels Wmo (pagina 85). 

Kan ik via de Wmo hulp krijgen bij het koken en het doen van boodschappen?

Nee. De Wmo is er niet voor hulp bij het koken en in principe ook niet voor hulp bij het doen van de boodschappen. Als het u niet (meer) lukt om de dagelijkse boodschappen te doen en eten te maken, kunt u het volgende doen:

Vraag familie, buren of vrienden om hulp

Vraag aan iemand die u kent, of hij/zij u kan helpen. Dit kan een huisgenoot, familielid, buur, vriend of kennis zijn. Misschien kan iemand af en toe een maaltijd brengen, een keer komen koken of u helpen met de boodschappen. En misschien kunt u af en toe mee-eten met anderen. 

Laat uw boodschappen en/of maaltijden thuis bezorgen 

Er zijn verschillende organisaties die verse maaltijden en boodschappen bij u thuis bezorgen. Denk aan de grotere supermarkten of Eten met gemak. 

Vraag een vrijwilliger om hulp

U kunt aan Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) vragen of er een vrijwilliger is die u kan helpen bij het doen van de boodschappen. Er moet wel een vrijwilliger beschikbaar zijn.