Hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, kunt u gratis cliëntondersteuning krijgen. Iemand die met u meekijkt en u adviseert bij het nemen van lastige beslissingen.

Wat is cliëntondersteuning?

Een cliëntondersteuner geeft u gratis informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en objectief en heeft dus geen verplichtingen richting de gemeente of een zorgaanbieder.

Waarom cliëntondersteuning?

Misschien vindt u het moeilijk uit te leggen welke hulp u nodig denkt te hebben. U overziet niet alle problemen en mogelijke oplossingen. Of u heeft hulp nodig bij het maken van keuzes. Vraag hulp aan, zo voorkomt u dat u onnodig lang zoekt naar een oplossing.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is er voor alle inwoners van Wassenaar die hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg en ondersteuning. Ook mensen die al zorg en ondersteuning krijgen, of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning.

Wat kan een cliëntondersteuner voor u doen:

  • Helpen uitzoeken wat uw wensen en behoeften precies zijn; 
  • Helpen met het onder woorden brengen van die wensen en behoeften; 
  • Helpen zoeken naar de juiste informatie; 
  • Uitleggen hoe een aanvraag verloopt; 
  • Gesprekken voorbereiden, zoals het gesprek met een Wmo-consulent (ook wel keukentafelgesprek genoemd); 
  • Meegaan naar gesprekken; 
  • Helpen om keuzes te maken; 
  • Helpen als u het oneens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt; 
  • Meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in uw omgeving.

Wie kunnen u helpen?

In Wassenaar bieden MEE en SMOW onafhankelijke cliëntondersteuning.

MEE Zuid-Holland Noord
MEE Servicepunt
T. 088 - 775 20 00
www.meezhn.nl(externe link)
info@meezhn.nl
MEE biedt de onafhankelijke cliëntondersteuning specifiek aan mensen met een beperking.

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
T. 070 – 511 22 26
www.smowassenaar.nl(externe link)
info@smowassenaar.nl