Te veel verkeersborden en markeringen leiden ertoe dat de beoogde invloed van deze verkeerstekens op het gedrag van de weggebruikers afneemt. Door minder tekens langs de weg toe te passen, ziet de weggebruiker de overgebleven tekens duidelijker. Ook past een veelvoud van verkeerstekens niet altijd in het straatbeeld.

De gemeente wil dat de juiste verkeersborden/markeringen op de juiste plek staan en zonder overbodige verwijzingen. Verkeerstekens zijn een middel en geen doel op zich. Het is de wens van de gemeente om het aantal verkeersborden/markeringen terug te dringen, zolang hierdoor geen wettelijk onjuiste verkeerssituatie ontstaat.