Wassenaar heeft een externe vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen voor de politieke ambtsdragers van de gemeente Wassenaar. 

Een raads- of commissielid, wethouder of burgemeester kan in het werk te maken krijgen met een dilemma, (bestuurlijke) integriteitskwestie, ongewenst of grensoverschrijdend gedrag (denk aan pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie). Het kan uitdagend zijn om dit zelf op te lossen, maar de politieke ambtsdrager kan hierover ook in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon. 

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en neutraal. Alle vragen, twijfels of vermoedens kunnen vertrouwelijk besproken worden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, verstrekt informatie, geeft advies, begeleidt bij integriteitsonderzoek of klachtenonderzoek en verwijst eventueel door. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.