Verklaring onder ede of belofte

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als:

  • uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en
  • u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen

Verschil verklaring onder ede en belofte

De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig."In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met de gemeente om de verklaring onder ede of belofte voor te bereiden.
  • De gemeente onderzoekt eerst of er toch nog een ander document is waaruit uw gegevens blijken.
  • Als er geen ander document is, kiest u of u de verklaring onder ede wilt afleggen of de belofte wilt doen.
  • U legt de verklaring onder ede af of doet de belofte bij de gemeente.

Hoelang duurt het?

Uw verklaring of belofte wordt direct opgenomen.

Heeft deze informatie u geholpen?