Wat is het?

Uiterlijk 14 dagen voor een verkiezing krijgt u, als u kiesgerechtigd bent een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas(sen) en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. 

Hoe werkt het?

Met uw stempas en een identiteitsbewijs kunt u op de dag van de verkiezing stemmen in een stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Dit doet u door het vakje voor de naam geheel of gedeeltelijk rood te kleuren. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

De stemming is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal moet zo zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Wat moet ik doen?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij uw gemeente een vervangende stempas aanvragen. 

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

DigiD linkVervangende stempas 

Heeft deze informatie u geholpen?