Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Iemand machtigen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

  • Voor gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde gemeente woont als u.
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
  • U kunt ook digitaal een volmacht aanvragen

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Verzoek om bij volmacht te stemmen (Model L8)

Welke regels gelden er?

  • Iemand mag voor de gemeenteraadsverkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Heeft deze informatie u geholpen?