Wat is het?

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Iemand machtigen tijdens de Provinciale Statenverkiezing en/of waterschapsverkiezingen

  • Voor de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde provincie en/of waterschap woont als u.
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Welke regels gelden er?

  • Iemand mag voor de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Heeft deze informatie u geholpen?